БЕ181

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 3 курсу (гр. БЕ181)
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка" денної форми навчання
за результатами літнього навчального семестру,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни
 
Прізвище, ім'я, по батькові студента Середній бал Примітка
1
Райда Євгеній Васильович 74,90    
2
Герасименко Сергій валерійович 72,70    
3
Савченко Максим Павлович 65,40    
4
Сергієнко Олександр Миколайович 63,00    
* В рейтинговому списку зазначаються всі студенти кожного курсу спеціальності чи напряму підготовки.
** Рейтинговий список складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net