БЕ161

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 3 курсу (гр. БЕ161)
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка,
електромеханіка" денної форми навчання
за результатами зимового навчального семестру 2018-2019 н.р.,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни
 
Прізвище, ім'я, по батькові студента Рейтинговий бал Примітка
1
Гомоляко Роман Андрійович 78,86    
2
Романенко Владислав Ігорович 73,58    
3
Шаховал Сергій Миколайович 66,15    
4
Новіков Андрій Дмитрович 65,81    
5
Костюченко Ігор Анатолійович 59,51    
6
Скотар Олександр Сергійович 57,60    
* В рейтинговому списку зазначаються всі студенти кожного курсу спеціальності чи напряму підготовки.
** Рейтинговий список складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net