БАгр191

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 2 курсу (гр. БАгр191)
спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання
за результатами весняного навчального семестру,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни
 
Всього за державним замовленням
6 студентів
45% 2 студенти
Прізвище, ім'я, по батькові студента Рейтинговий бал Примітка
1
Аліфіров Павло Валерійович 82,30   академічна
2
Московка Дмитро Юрійович 74,20   академічна
3
Богдан Руслан Сергійович 72,20    
4
Ємець Наталія Олексіївна 69,10    
5
Бабич Олександр Анатолійович 68,00    
6
Андрійченко Олександр Вікторович 62,40    
* В рейтинговому списку зазначаються всі студенти кожного курсу спеціальності чи напряму підготовки.
** Рейтинговий список складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net