БАгр181

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 1 курсу (гр. БАгр181)
спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання
за результатами літнього навчального семестру 2018-2019 н.р.,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни
 
Всього за державним замовленням
5 студентів
2 студенти
Прізвище, ім'я, по батькові студента Середній бал Примітка
1
Набільський Юрій Олегович 78,50    
2
Буйвал Станіслав Миколайович 76,00    
3
Кусий Ярослав Віталійович 73,00 сирота соціальна
4
Чернецький Віктор Ігорович 71,40 інвалід соціальна
5
Сотченко Ілля Анатолійович 59,60 сирота соціальна
* В рейтинговому списку зазначаються всі студенти кожного курсу спеціальності чи напряму підготовки.
** Рейтинговий список складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net