БА151

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 4 курсу (гр. БА151)
напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання
за результатами зимового навчального семестру 2018-2019 н.р.,
складений на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни
 
Всього за державним замовленням
15 студентів
6 студентів
Прізвище, ім'я, по батькові студента Середній бал Примітка
1
Кубрак Алла Вікторівна 88,95    
2
Вовк Аліна Петрівна 82,61    
3
Пилипенко Любов Миколаївна 80,56    
4
Гриненко Анна В'ячеславівна 72,33    
5
Савенкова Валерія Андріївна 66,27    
6
Тенетник Іван Миколайович 62,51    
* В рейтинговому списку зазначаються всі студенти кожного курсу спеціальності чи напряму підготовки.
** Рейтинговий список складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки окремо.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net