Юридична служба

Адреса:
вул. Шевченка, м. Ніжин, 10 Чернігівська обл., Україна, 16600;
центральний корпус, поверх 1, кабінет №101

Eлектронна пошта: natinau@ukr.net


 

 

Провідний юрисконсульт
Грабовецький Олександр Іванович

Тел.: (04631) 2-32-85

 

 
 
Юридична служба є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим директору Інституту.

Юридична служба у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом НУБіП України, Положенням про Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», Правилами внутрішнього розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення, іншими нормативними і локальними документами Інституту, розпорядженнями директора та Положенням про юридичну службу ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут". Юридична служба представлена провідним юрисконсультом, який призначається і звільняється директором.

Основними завданнями юридичної служби є:
  • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів НУБіП України та Інституту працівниками під час виконання покладених на них обов’язків;
  • розроблення проектів локальних правових актів Інституту;
  • участь у роботі з укладення договорів Інституту з іншими контрагентами;
  • подання керівництву у взаємодії з відповідними підрозділами Інституту пропозицій щодо вирішення правових питань з фінансово-економічної, наукової, навчально-виховної, освітньої та соціальної діяльності Інституту.
Юридична служба співпрацює з юридичним відділом НУБіП України.
 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net