Фінансовий звіт за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (Форма №2-д 2201160)
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (Форма №2-д 2201190)
Звіт про фінансові результати (Форма №2-дс)
Звіт про рух грошових коштів (Форма №3-дс)
Звіт про власний капітал (Форма №4-дс)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (Форма №4-1д 2201160)
Звіт про отримання і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Форма №4-2д 2201160)
Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5-дс)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7-д 2201160)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7-д 2201160 з.ф.)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7-д 2201190)
Довідка про дебіторську заборгованість за видами
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

Кошторис на 2019 рік (2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практик")

  Довідки про зміни до кошторису на 2019 рік (2201160)
Кошторис на 2019 рік (2201190 "Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів")
  Довідки про зміни до кошторису на 2019 рік (2201190)

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net