Відділ кадрів

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим директору Інституту.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Інстиуту, правилами внутрішнього розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення, іншими нормативними і локальними документами Інституту, розпорядженнями директора та Положенням про відділ кадрів ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут".
Відділ кадрів очолює начальник відділу, який призначається і звільняється директором.
Відділ кадрів має свою круглу печатку із зазначенням своєї назви та назви установи і штампи, необхідні для роботи. 

Основними завданнями відділу кадрів є:
  • забезпечення Інституту згідно із штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
  • оформлення прийняття, прийому, переведення, переміщення і звільнення працівників інституту, облік відпусток працівників інституту і здійснення контролю за їх наданням; 
  • організація обліку і звітності з особового складу, робота з особовими справами студентів; 
  • забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників інституту.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net