Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Перспективи та шляхи розвитку аграрної науки в Україні»

14 травня в інституті пройшла Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Перспективи та шляхи розвитку аграрної науки в Україні», в якій взяли участь понад 100 учасників з різних навчальних та наукових закладів України.

   

З вітальним словом до учасників конференції звернувся директор інституту Василь Лукач, який розповів про 125-літню історію становлення навчального закладу, основні напрями та особливості його роботи, форми організації та результати наукової діяльності співробітників та студентів. Було зазначено, що карантин дав змогу всім нам взяти участь дистанційно у наукових та навчальних заходах, на яких ми не могли б побувати особисто. Тож дана робота – важливий та необхідний досвід для навчальних закладів та поштовх для розвитку і більш широкого використання інформаційно-освітніх технологій.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Демчук зазначила, що традиційна міжнародна конференція вперше проходить в такому форматі, при всіх організаційних незручностях він є більш гнучким як для організаторів, так і для науковців, адже дозволяє суттєво розширити коло учасників.

На пленарному засіданні виступили: 

  • професор Харківського технологічного університету, доктор технічних наук, Мірошник Олександр Олександрович розповів про проблематику наукових досліджень свого навчального закладу;

  • Галько Сергій Віталійович, кандидат технічних наук, доцент, директор навчально-науково інституту заочної та дистанційної освіти ТДАТУ, поділився досвідом організації практичної підготовки фахівців-енергетиків та особливостями співпраці з фірмами, які займаються виготовленням вітряків;

  • Сиротюк Сергій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент Львівського національного аграрного університету в своїй доповіді «Тенденції розвитку енергозберігаючих технологій та нетрадиційних джерел енергії» представив навчально-наукову лабораторію енергозбереження і напрями наукових досліджень та лабораторних занять, які виконують студенти університету на її базі.

   

Випускник нашого інституту Ромасевич Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України доповів про наукові доробки своєї кафедри в доповіді «Методологія розробки нейроконтролерів з використанням популяційних оптимізаційних підходів». Він подякував колективу інституту, який дав йому ґрунтовні знання та поштовх до подальшої наукової роботи, та підкреслив, що підтримуючи спадковість поколінь став науковим керівником молодого випускника інституту, а нині його аспіранта, Валерія Макарця.

   

Кушніренко Анатолій Григорович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інженерії та енергетики інституту розповів про наукову роботу кафедр факультету та представив доповідь «Аналіз впливу електромагнітних полів на біологічні об'єкти». Дана наукова робота в минулому році посіла третє місце на Регіональному форумі інноваційних наукових розробок.

Про сучасні тенденції застосування рушіїв у сільськогосподарському виробництві розповів професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри агроінженерії Фришев Сергій Георгійович.

Після перерви учасники конференції продовжили роботу за чотирма секціями:

  1. Наукові та освітні аспекти розвитку сучасного сільського господарства.
  2. Сучасні тенденції використання технологій та техніки для виробництва продукції АПК.
  3. Новітні електротехнології в агропромисловому виробництві.
  4. Актуальні питання охорони праці в агропромисловому виробництві.

Дякуємо всім учасникам конференції за активну участь в роботі конференції та теплі слова на адресу нашого навчального закладу!   

 Ірина Демчук
заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net