Локальні акти

  Антикорупційна програма НУБІП України

  Етичний кодекс науково-педагогічного працівника ВП НУБіП України "НАТІ"

  Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ВП НУБіП України "НАТІ"

  Положення про запобігання конфлікту інтересів в освітньому процесі ВП НУБіП України "НАТІ"

  Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у ВП НУБіП України "НАТІ"

  Наказ про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

  Наказ про введення в дію Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у ВП НУБіП України "НАТІ"

  ПОРЯДОК організації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

  Наказ про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2024 р.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net