Кафедра транспортних технологій запрошує на навчання!

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАПРОШУЄ ВАС НА НАВЧАННЯ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ БАЗОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗА ДЕННОЮ АБО ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

Кафедра транспортних технологій є випускаючою для спеціальності 275.03 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)". Професорсько-викладацький склад кафедри – це гармонійне поєднання досвіду та молодечого завзяття.

Коло професійних обов’язків транспортника надзвичайно широке:

 • З одного боку, фахівець з транспортних технологій має знати і розуміти правила перевезень вантажів усіма видами транспорту, митні процедури, системи складування товарів та управління запасами, організацію виробництва продукції, організацію постачання сировини і дистрибуції готової продукції, сучасні інформаційні технології тощо.
 • З іншого боку, це – менеджер, який координує логістичну діяльність на будь-якому підприємстві, співпрацює з іншими компаніями (постачальниками, перевізниками, посередниками), керує людьми і процесами з метою підвищення конкурентоспроможності компанії.

Під час навчання студенти отримають фундаментальні знання з таких дисциплін:

 • Нормативно-законодавчо забезпечення автомобільної галузі;
 • вантажознавство;
 • взаємодія видів транспорту;
 • логістика; 
 • організація вантажних автомобільних перевезень;
 • організація міжнародних автомобільних перевезень;
 • організація дорожнього руху;
 • основи теорії транспортних процесів і систем;
 • дослідження операцій у транспортних системах;
 • основи теорій систем і управління;
 • вантажні перевезення;
 • пасажирські перевезення;
 • основи експлуатації транспортних засобів;
 • технічні засоби організації дорожнього руху;
 • правила дорожнього руху;
 • транспортно-експедиційна робота;
 • основи керування автомобілем і безпека руху;
 • планування транспортних робіт в системі АПК;
 • загальний курс транспорту;
 • управління ланцюгом постачань

ЛОГІСТИК-ТРАНСПОРТНИК – це аналітик, організатор, стратег, що знає сучасні підходи до ефективного управління підприємством, уміє передбачати перспективу майбутнього і скласти план, завдяки якому підприємство ставатиме конкурентноздатним у своїй сфері діяльності.

Професія транспортника гарна різноманітністю – тут немає рутини, весь час доводиться вирішувати нові завдання.

Ще одна перевага цієї професії – універсальність, необхідність орієнтуватися у всіх аспектах роботи компанії.

Саме завдяки цьому транспортник легко може перепрофілюватися в рамках однієї фірми, йому забезпечене кар'єрне зростання і він ніколи не залишиться без роботи.

Навчальний процес забезпечено методичними та інформаційними матеріалами, на факультеті створено лабораторії, які забезпечені мультимедійним та комп'ютерним обладнанням, сучасними робочими місцями.

Кафедра впроваджує у виробництво результати наукових досліджень, приймає активну участь у міжнародних виставках-ярмарках, що проводяться під егідою Міністерства аграрної політики України. Наукова робота здійснюється у співпраці з рядом вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів.

Потенційні робочі місця випускників

 • Інспектор з безпеки руху, охорони праці та якості;
 • Ревізор автомобільного транспорту;
 • Ревізор вагового господарства;
 • Ревізор з безпеки руху;
 • Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань;
 • Інспектор шляховий;
 • Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку;
 • Начальник гаража;
 • Начальник господарства складського;
 • Начальник зміни (транспорт);
 • Керівники підрозділів матеріально- технічного постачання;
 • Начальник відділу комплектації устаткування;
 • Начальник відділу матеріально-технічного постачання;
 • Начальник складу(паливо-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.);
 • Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва;
 • Начальник дослідної лабораторії;
 • Начальник технічного відділу;
 • Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті у складському господарстві та зв’язку;
 • Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)

Шановний абітурієнте !

Якщо ти шукаєш унікальні можливості для кар’єрного росту, хочеш бути першим і не любиш “ходити в строю”, прагнеш до постійних змін і пошуку кращих рішень – то це професія для тебе !

Приєднуйся до клубу транспортників – навігаторів сучасного бізнесу!

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net