Кафедра обліку і оподаткування запрошує на навчання!

Ти яскравий, цілеспрямований, сповнений надій та ідей – тоді тобі до нас!

Кафедра обліку і оподаткування факультету агротехнологій та економіки Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» запрошує на навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр»!

Бухгалтерія – одна з точних і найважливіших професій. Без бухгалтерів зараз не можливо уявити собі життя, адже бухгалтерія так чи інакше стосується кожної цивілізованої людини. Від блискучих знань і досвіду наших бухгалтерів залежить функціонування будь-якої економіки. Облік потрібний сьогодні всім. Йому притаманні усі властивості науки і в першу чергу — це здатність вносити в життя людини потрібні знання. Облік вчить нас об’єктивності, справедливості, точності, законності. А тому професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії.

Освітній процес здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Протягом навчання майбутні фахівці з обліку і оподаткування приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях з обліку і оподаткування, а кращі студенти беруть участь в олімпіадах на рівні держави. Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері обліку і оподаткування здійснюється відповідно до потреб вітчизняної економіки і європейських вимог. Наші випускники отримують широкі компетенції, які охоплюють: навики організації та ведення бухгалтерського обліку підприємств різних організаційно-правових форм із урахуванням особливостей та складності їх структури й потреб у обліковій інформації; поглиблені знання з розробки і використання інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні. Завдяки інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах.

На кафедрі обліку і оподаткування існує міцна співпраця з газетою «Все про бухгалтерський облік», завдяки якій студенти що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» завжди в курсі останніх змін у законодавстві. Також, між інститутом та ТОВ «Інтелект-Сервіс» підписано договір про співпрацю. Компанія випускає програмні продукти, призначені для автоматизації обліку та управління на підприємствах різних галузей виробництва. У результаті такої співпраці студенти мають можливість застосувати теоретичні знання на практичних заняттях використовуючи такі програми, як «М.E.Doc» та «ІС-Про».

Наші випускники успішно працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, науково-дослідних та вищих навчальних закладах.

Ласкаво просимо за перепусткою в успішне майбутнє у лавах студентства кафедри обліку і оподаткування!

Умови вступу на ОС «Бакалавр»:

Сертифікати ЗНО: українська мова та література; математика; іноземна мова або географія.
Сертифікати ЗНО (небюджетні конкурсні пропозиції): українська мова та література; математика; історія України або біологія.
На основі ОКР «Молодший спеціаліст» (2 роки навчання): сертифікат ЗНО з української мови та літератури; сертифікат ЗНО з математики; фахове вступне випробування.

Умови вступу на ОС «Магістр»:

На основі ОС «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст»: фахове вступне випробування, єдиний вступний іспит з іноземної мови.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net