Кафедра агроінженерії запрошує на навчання!

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

КАФЕДРА АГРОІНЖЕНЕРІЇ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 208 «АГРОІНЖЕНЕРІЯ»

ЗА ОСВІТНІМИ СТУПЕНЯМИ «БАКАЛАВР» ТА «МАГІСТР»!

Об’єкт вивчення та діяльності: явища та процеси, пов’язані з ефективним функціонуванням сільськогосподарської техніки і механізованими технологіями в агропромисловому виробництві.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані завдання та прикладні задачі, пов’язані зі застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управління механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового підприємства.

Наші студенти отримують знання в лекційних аудиторіях та спеціалізованих лабораторіях.

   

Інструменти та обладнання:

 • машини, обладнання агропромислового виробництва;
 • прилади контактного та дистанційного вимірювання,
 • засоби автоматизованого проектування, діагностичне та ремонтне обладнання, комп’ютерна техніка.

      

Під час навчання кращі студенти приймають участь і стають переможцями у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", Фестивалі студентської науки НУБіП, конкурсах наукових доповідей Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

    

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 1. Здатність проектувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук.
 2. Здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, технологічні лінії та комплекси машин.
 3. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони довкілля.
 4. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання.
 5. Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані.

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • науково-виробничі об’єднання АПК;
 • підприємства з проектування, виготовлення та реалізації машин і обладнання АПК;
 • ремонтні підприємства, станції технічного обслуговування та сервісні центри техніки АПК;
 • науково-дослідні інститути та лабораторії;
 • фермерські господарства.
 

Чекаємо Вас у стінах нашого навчального закладу !

Микола Ікальчик,
доцент кафедри агроінженерії

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net