Лабораторія інформаційно-освітніх технологій та засобів комунікації

Адреса:
Україна, 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10 

Eлектронна пошта: natinubip.ukr@gmail.com


 

Завідувач лабораторії
Заверткін Анатолій Анатолійович

Тел.: (068) 814-82-14

 

 
 

Навчальна лабораторію інформаційно-освітніх технологій та засобів комунікації Ніжинського агротехнічного інституту створенаозгідно з Рішенням Вченої ради інституту для надання послуг студентам і працівникам навчального закладу щодо інформатизації науково-педагогічної, інформаційної та управлінської роботи.

Основними завданнями та функціями лабораторії є:

 • загальне керівництво роботою з формування та реалізації єдиної політики в галузі інформатизації науково-педагогічної та управлінської діяльності інституту та його підрозділів;
 • вивчення ринку нових інформаційно-комунікаційних технологій, програмних засобів навчального призначення та їх адаптація для потреб інституту;
 • розроблення та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у науково-педагогічну та управлінську діяльність інституту;
 • придбання, технічний супровід і ремонт комп’ютерної техніки;
 • підтримка технічних і програмних ресурсів для впровадження в освітню діяльність інституту дистанційного навчання;
 • супровід інформаційного освітнього середовища інституту на базі сучасних систем дистанційного навчання з метою підвищення ефективності праці науково-педагогічного й управлінського персоналу інституту;
 • забезпечення безперебійної роботи програмно-технічних засобів навчання та управління освітнім процесом;
 • забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних мереж різного рівня, зокрема підключення до всесвітньої мережі Інтернет;
 • наповнення і супровід офіційного веб-сайту Ніжинського агротехнічного інституту, надання консультативної допомоги щодо створення веб-сторінок усіх підрозділів навчального закладу;
 • надання інформаційних і консультаційних послуг структурним підрозділам інституту з питань інформа- тизації освітньої та управлінської діяльності;
 • впровадження в освітній процес інформаційних систем управління, інформаційно-довідкових систем, сисем управління навчанням та інших програмних засобів;
 • підвищення рівня професійної майстерності працівників лабораторії;
 • розвиток і впровадження інноваційних проектів у межах діяльності лабораторії під егідою Ніжинського агротехнічного інституту;
 • проведення освітніх заходів (семінарів, конференцій тощо) для працівників лабораторії, науково-педагогічних працівників і студентів інституту щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі, науковій та інноваційній роботі;
 • участь у зовнішній діяльності інституту, зокрема міжнародній, з метою розширення інформаційної та технічної бази інституту й лабораторії.

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net