Науково-дослідна робота майбутніх агрономів

Науково-дослідна робота – один із важливих етапів підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яка дозволяє поєднувати наукові, практичні та творчі інтереси й реалізовувати зусилля для отримання нового чи вдосконалення існуючого продукту або процесу.

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» всіляко сприяє науковим прагненням здобувачів освіти. Зокрема, для студентів спеціальності «Агрономія» на території інституту створено дослідну ділянку, де вони мають змогу відпрацьовувати технологію вирощування основних сільськогосподарських культур.

Цього року агрономи заклали колекційний розсадник озимих зернових, висіявши більше 60 сортів озимої пшениці, ячменю, тритикале, жита та озимих форм вівса, як вітчизняної (Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України), так і іноземної селекції (KWS-Україна, DSV, Strube, RAGT Semences, Limagrain Ukraine та SAATEN-UNION).

Для закладання дослідів насіннєвий матеріал надали Олександр Буняк (Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України), Анатолій Риженко (ФГ «Вітчизна-Тиниця»), Владислав Тютюнник (СТОВ «Інтер»), які є не лише партнерами інституту, а і викладами, що діляться із студентами власним досвідом у стінах НАТІ.

Метою створення розсадника є надання можливості студентам сформувати навички з насінництва та практично дослідити вплив пізніх посівів і зміни клімату на якісні показники і врожайності висіяних культур.

Навесні планується закладання дослідів з ярими культурами. Тож далі буде…

Ілля Царук, завідувач лабораторії
рослинництва, асистент кафедри агрономії

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net