Цикл відкритих занять на кафедрі менеджменту та аграрної економіки

На факультеті агротехнологій та економіки продовжується цикл відкритих занять. Так, 12 жовтня, в День економіста в Україні, на кафедрі менеджменту та аграрної економіки було проведено два відкритих заняття.

Відкрита лекція на тему «Операційна стратегія як основа проєктування операційної системи» з дисципліни «Операційний менеджмент» від професора кафедри Анатолія Іванька для студентів групи БА 191.

Лекція була змістовною, теоретичний матеріал поєднується з конкретними прикладами. Існував зв’язок матеріалу з майбутньою професійною діяльністю здобувачів вищої освіти. Протягом усього заняття викладач уміло утримував увагу студентів, уважно реагував на їх висловлювання, регулював процес осмислення студентами матеріалу лекції, для запам’ятовування та систематизації повторювалися важливі теоретичні положення. З метою управління пізнавальною діяльністю студентів були створені узагальнюючі схеми, що відтворювали причинно-наслідкові зв’язки в операційній стратегії організації.

На занятті були присутні декан факультету агротехнологій та економіки Галина Македон, завідувач кафедри менеджменту та аграрної економіки Інна Дворник та член Студентської ради інституту Яна Андрющенко.

Відкриту лекцію з дисципліни «Інвестування» на тему «Фінансові інвестиції» для здобувачів освітньої програми «Облік і оподаткування» провела доцент кафедри Галина Македон.

У ході обговорення нового матеріалу викладачка активувала знання студентів, набуті у попередніх заняттях з курсу, а також з курсів фінансового обліку, економіки; стимулювала студентів до логічних міркувань та порівнянь, до вираження власної думки.

За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій студенти мали змогу переглянути відео з відображення торгів на фондовій біржі раніше і в наш час. У кінці заняття узагальнено основні аспекти матеріалу, скориставшись онлайн-сервісом Mentimeter, було побудовано «хмару слів» стосовно розуміння ними поняття фінансові інвестиції.

На відкритій лекції були присутні професор кафедри Анатолій Іванько, завідувач кафедри Інна Дворник та член Студентської ради інституту Ілля Булавін.

Обидва заняття проведені на високому науковому та навчально-методичному рівні. А взаємовідвідування занять сприяє обміну досвідом та пошуку нових освітніх методик.

Інна Дворник, завідувач кафедри менеджменту
та аграрної економіки

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net