Значення Конституції України на шляху до розбудови демократичної держави

28 червня 1996 року стало визначною датою в історії України. Саме в цей день Верховна Рада України на п’ятій сесії 2-го скликання ухвалила Конституцію України, яка стала основним законом незалежної України, заклавши фундамент для її політичної та правової системи. Цього року ми відзначаємо 28-річчя з дня ухвалення Конституції, що надає нам можливість осмислити її значення та оцінити досягнення на шляху до розбудови демократичної держави. З нагоди річниці пропонуємо деякі цікаві факти з розвитку світової історії конституціоналізму, які також вплинули на формування вітчизняного конституційного процесу.

Факт перший. Термін Конституція походить від латинського слова «constitutio», що означає «устрій», «установлення», «порядок». У римському праві цей термін використовували для позначення імператорських указів та розпоряджень. У Стародавньому Римі не було конституцій у сучасному розумінні цього слова, тобто не існувало єдиного документа, який би визначав основні засади державного устрою. Проте в римському праві існувало декілька категорій правових актів, які в певній мірі виконували функції конституційного законодавства.

Факт другий. Термін «конституція» у сучасному значенні активно популяризував французький політичний мислитель Шарль Луї де Монтеск'є у своїй праці «Дух законів» (1748). Монтеск'є використовував його для характеристики державного ладу Великої Британії, зокрема її системи стримувань і противаг між різними гілками влади. Він аналізував, як законодавча, виконавча та судова влади мають бути відокремлені та врівноважені для запобігання тиранії та забезпечення свободи. Погляди Монтеск'є мали ключове значення у формуванні сучасного розуміння конституції як фундаментального закону, який визначає структуру та функціонування державної влади, а також захищає права й свободи громадян.

Факт третій. Найстарішою чинною конституцією у світі є Конституція Сан-Марино. Вона була прийнята 8 жовтня 1600 р. Спочатку вона мала назву «Статути» (Statuti) за авторством Камілло Бонеллі. Цей документ встановив республіканську форму правління в Сан-Марино та визначив права й обов'язки його громадян. Конституція складається з двох основних частин: Законодавчого статуту республіки Сан-Марино (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) та Декларації прав громадян і основних принципів державного устрою Сан-Марино. У 1974 р. вона була доповнена Декларацією прав громадян та основних принципів державного устрою, яка стала частиною конституції країни. Таким чином, Конституція Сан-Марино є унікальним історичним документом, який демонструє тривалу традицію республіканського правління та захисту прав громадян у цій невеликій державі.

Факт четвертий. Найстарішою писемною конституцією, яка мала найвагоміший вплив на розвиток сучасного конституційного процесу та популяризації ідей демократії є Конституція США, набула чинності 17 вересня 1787 р. Установчим конвентом і оголошена ратифікованою 2 липня 1788 р. Цей документ установив федеральну систему правління й визначив повноваження трьох гілок влади. Конституція США складається з преамбули, 7 статей і 27 поправок, що робить її однією з найкоротших у світі. За час свого існування до Конституції США було внесено лише 27 поправок. Перші 10 поправок, відомі як Білль про права, були прийняті в 1791 році, а остання - в 1992 році. Важливо зазначити, що Конституція США 1787 року була кроком вперед у встановленні демократичного устрою, але водночас мала певні обмеження. Наприклад, спочатку вона не містила положень про основні громадянські свободи, додані пізніше з прийняттям Білля про права. Незважаючи на деякі зміни та доповнення, основні принципи Конституції США залишаються незмінними вже понад 230 років, що свідчить про їх стійкість та адаптивність до змін у суспільстві.

Факт п’ятий. Першою європейською писаною конституцією та другою у світі після Конституції США вважається Конституція Польщі, що набула чинності 3 травня 1791 р. Цей документ встановив конституційну монархію в Польщі та гарантував права та свободи її громадян. Однак конституція діяла недовго, оскільки Польща була поділена між сусідніми державами в 1793 р. Вона була результатом діяльності Великого (Чотирирічного) сейму (1788-1792). Цей документ встановив конституційну монархію в Речі Посполитій та запровадив низку важливих реформ: гарантував права та свободи громадян, встановив принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, розширив права міщан та селян. Конституція була прогресивним документом, який втілював ідеї Просвітництва та суспільного договору Жан-Жака Руссо. Вона викликала захоплення в багатьох європейських країнах.

Факт шостий. Найстарішим українським конституційним документом вважається «Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького», відома також як Конституція Пилипа Орлика. Повна назва латиною: «Pacta et Constitutiones legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis». Конституція була підписана 5 квітня 1710 р. в місті Бендери (сучасна територія Молдови), де Пилип Орлик, гетьман Війська Запорозького в еміграції, перебував разом з іншими козацькими старшинами після поразки в битві під Полтавою. Документ був написаний двома мовами - староукраїнською та латиною. Цей документ був унікальним для свого часу й мав ряд прогресивних положень, які гарантували: обмеження влади гетьмана та впровадження принципів поділу влади, широкі права та свободи для козаків, зокрема право на володіння землею, свободу віросповідання та свободу від податків. незалежність України від Російської імперії. Оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається в Національному архіві Швеції, копія якого була урочисто привезена в Україну у 2000 р. У 2010 р. «Конституція Пилипа Орлика» була внесена до списку пам'яток світової пам'яті ЮНЕСКО.

Конституція Пилипа Орлика є важливим історичним документом, що демонструє ранні спроби встановлення демократичних принципів захисту прав і свобод громадян у часи, коли більшість країн ще не мала подібних документів.

Отже, сучасна Конституція України від 28 червня 1996 р. є результатом довготривалого історичного процесу, увібравши в себе передові світові ідеї про форми та методи функціонування сучасної демократичної держави, визначає структуру та повноваження органів влади, а також гарантує права і свободи громадян. Саме завдяки Конституції Україна маємо можливість поступово розвиватися як суверенна, демократична й правова держава, що відповідає загальнолюдським цінностям і стандартам.

Дмитро Кузьмін, старший викладач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net