Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» успішно захистили бакалаврські кваліфікаційні роботи

13.06.2023 відбувся захист бакалаврських кваліфікаційних робіт студентами четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування».

Екзаменаційна комісія працювала в складі: голова – Людмила ПЕТРИШИН, доцент кафедри обліку, аналізу, доктор економічних наук, доцент, і контролю Львівського національного університету імені Івана Франка; члени – Петро СУК, професор кафедри обліку і оподаткування, доктор економічних наук, професор; Вікторія НОВОДВОРСЬКА, доцент кафедри обліку і оподаткування, кандидат економічних наук, доцент; Наталія ЦАРУК, в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, кандидат економічних наук, доцент; секретар – Анна МИХАЙЛЕНКО, асистент кафедри обліку і оподаткування.

Представлені бакалаврські роботи присвячені актуальним темам та виконані на відповідному рівні. Усі студенти успішно захистили свої роботи. Екзаменаційна комісія відзначила роботи Людмили НЕЩЕРЕТ "Бухгалтерський облік і аудит розрахунків з оплати праці" та Романа РАГУЛІНА "Бухгалтерський облік і аудит операцій з покупцями та замовниками"

Голова екзаменаційної комісії Людмила ПЕТРИШИН, привітала здобувачів з отриманням кваліфікації бакалавра обліку і оподаткування, а завідувач кафедри обліку і оподаткування Наталія ЦАРУК побажала випускникам успішної кар'єри при мирному небі і запросила їх продовжити своє навчання в магістратурі в нашому навчальному закладі.

Наталія Царук, в.о. завідувача
кафедри обліку і оподаткування

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net