Завершено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Із метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 2278-л у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» з 10 по 12 грудня працювала експертна комісія у складі Остапюк Наталії Анатоліївни, доктора економічних наук, професора кафедри обліку і оподаткування Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Свиноуса Івана Вікторовича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку і оподаткування Білоцерківського національного аграрного університету.

У перші дні роботи комісія детально вивчила та проаналізувала матеріали акредитаційної справи, ретельно перевірила документацію кафедр, які забезпечують освітньо-виховний процес спеціальності (положення про кафедру, НМК дисциплін, навчальну і методичну літературу тощо).

  

Експерти зустрілися із заступником директора з навчально-виховної роботи Іриною Демчук, ознайомилися зі стратегією розвитку навчального закладу та перспективами підготовки фахівців, зокрема освітнього ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Декан факультету економіки, менеджменту та логістики Наталія Царук ознайомила комісію з матеріально-технічною базою, аудиторним та лабораторним фондом кафедри обліку і оподаткування. Завідувач випускової кафедри Олена Столяренко репрезентувала напрями наукової роботи кафедри обліку і оподаткування, шляхи інтеграції навчальної, науково-дослідної та виробничої діяльності при підготовці фахівців за зазначеною вище спеціальністю.

  

Експертна комісія відвідала відділ кадрів інституту, бібліотеку, навчальні лабораторії та аудиторії, що закріплені за випусковою кафедрою обліку і оподаткування. Комісія в період роботи в інституті провела вибірковий контроль знань студентів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» із дисциплін усіх циклів. Під час зрізів знань експерти проводили бесіди зі студентами та відповідали на їхні запитання.

  

Члени комісії відзначили високий рівень проведення лекцій із фахових дисциплін науково-педагогічними працівниками випускової кафедри, вдале застосування ними комплексу методів навчання, навчально-методичне забезпечення дисциплін, умови навчання студентів тощо. Також, експертна комісія мала можливість ознайомитися із результатами постерної конференції магістрів другого року навчання. Експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила висновок про спроможність ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  

 

Олена Столяренко,
  завідувач кафедри обліку і оподаткування

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net