Запрошуємо до участі в Міжнародній науково-практичній конференції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до участі в Міжнародній науково-практичній конференції
«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»,
яка відбудеться 12 квітня 2019 року на базі інституту
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку:
- шляхи формування стабільної грошово-банківської системи в Україні;
- податкова система України в умовах економічної децентралізації;
- митні аспекти зближення України та Європейського Союзу;
- ринок цінних паперів: механізми регулювання та світовий досвід;
- МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація;
- аналітичний інструментарій в управлінні підприємством;
- перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.
 
2. Економіка і управління підприємством, галуззю та регіоном:
- система управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах;
- маркетингові технології в системі забезпечення розвитку підприємств;
- диверсифікації аграрного виробництва: необхідність і загрози;
- товарна інноваційна політика сучасного підприємства;
- розвиток малого та середнього бізнесу в Україні: реалії та перспективи;
- зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному етапі;
- геополітика і глобалізація економічних відносин.
 
3. Логістична інфраструктура та транспортне забезпечення регіонального розвитку:
- технології виготовлення та відновлення виробів транспортного призначення;
- проектування, виробництво та сервіс засобів транспорту;
- транспортні технології та логістика;
- проблеми безпеки на транспорті в аграрному секторі;
- інтеграційні процеси фінансово-економічного розвитку транспортної галузі.
 
4. Соціальний аспект розвитку національного господарства:
- проблеми народонаселення та демографія;
- демографічний розвиток і міграційні процеси;
- правове регулювання економічних процесів;
- національна ідентичність і глобалізація;
- філософія освіти у визначенні стратегії розвитку України на початку ХХІ століття;
- модернізація системи управління ЗВО та забезпечення якості освітніх послуг: досвід й інновації;
- взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».

Деталі в інформаційному листі та за тел. +38(068)467 52 33

Інформаційний лист

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net