Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт здобувачами освітньої програми «Менеджмент»

13 червня на кафедрі менеджменту та аграрної економіки відбувся захист бакалаврських кваліфікаційних робіт.

До складу екзаменаційної комісії входили: голова ЕК – доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса Валерія ЛИМАР та члени комісії: кандидат економічних наук, доцент Інна ДВОРНИК, кандидат економічних наук, доцент Галина МАКЕДОН та кандидат економічних наук, доцент Вікторія СТАДНИК; секретар – Анна СИДОРОВИЧ. На заході була присутня заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина ДЕМЧУК. Здобувачів освіти підтримували їх наукові керівники, співробітники кафедри менеджменту та аграрної економіки: доктор економічних наук, професор Анатолій ІВАНЬКО, кандидат економічних наук, доцент Дмитро ВЛАСЕНКО.

Студенти в публічних виступах висвітлювали мету, завдання, актуальність, практичну значущість, апробацію свої наукових напрацювань. Обговорювали питання, які є актуальними для економіки України в умовах сьогодення та пов’язані з воєнним станом: удосконалення процесу виробничого менеджменту в аграрному підприємстві, вплив життєвого циклу організації на систему мотивації персоналу, забезпечення розвитку підприємства на засадах диверсифікації діяльності, управління конкурентним потенціалом підприємства, роль реклами в системі маркетингових комунікацій, підвищення використання ресурсного потенціалу підприємства, управління конкурентоспроможністю підприємств у ринкових умовах, удосконалення управління виробничим потенціалом аграрного підприємства.

Бакалаврські кваліфікаційні роботи написані на прикладі конкретних підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання, переважно Чернігівської області, з якими заключено договори про співпрацю.

Протягом захисту проходило активне обговорення досліджуваних тем, були жваві дискусії, студенти пропонували сучасні шляхи вирішення актуальних питань, обґрунтовували власні твердження.

За результатами захисту всі здобувачі отримали позитивні оцінки. Кафедра менеджменту та аграрної економіки пишається досягненнями своїх студентів!

Знання – це інвестиції в людський капітал, а продукування знань є основою економічного розвитку нашої країни.

Інна Дворник, в.о. завідувача кафедри
менеджменту та аграрної економіки

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net