Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні»

28 листопада на базі інституту відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні». Конференція зібрала понад 200 учасників з наукових, освітніх та комерційних установ з різних куточків України.

Пленарне засідання розпочав директор інституту Василь Лукач, який відзначив, що конференції, які організовує інститут, традиційно носять прикладний характер і націлені вирішити найактуальніші питання аграрного сектору.

Розпочав роботу конференції директор інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Анатолій Москаленко з доповіддю «Наукові засади удосконалення земельних відносин в контексті запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення». Анатолій Михайлович підкреслив, що в українських ґрунтах знижується вміст гумусу, на відміну від країн Європейського Союзу. Отже, питання збереження якості ґрунтів, а не кількісні показники має стати ключовим в питаннях земельної реформи. Крім того відзначив катастрофічно низьку нормативну оцінку землі. Ринкові відносини передбачають ринок землі, але для цього повинні бути створені відповідні умови: соціальні, економічні, екологічні та інституційні.

Наступна доповідь «Екологічні проблеми взаємодії рушіїв з ґрунтом у рослинництві» завідувача кафедри агроінженерії Сергія Фришева була присвячена питанню оптимізації та переобладнання транспортного парку агропромислових підприємств, зокрема необхідності використання різних типорозмірних шин, що має вирішальне значення на ущільнення при обробітку ґрунту. Шляхом використання більш сприятливих ходових систем тракторів та с.-г. машин можна досягти значної економії палива, підвищення врожаю і збереження родючості ґрунтів

Продовжив дискусію директор ПСП «Пісківське» Валерій Колоша з темою «Соціальні та екологічні фактори формування ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах», який висловив позицію бізнесу стосовно ринку землі та поділився досвідом власного господарства, який велику увагу приділяє і соціальній складовій. Окрім того підприємство є постійним партером інституту по спільній реалізації виробничих та інноваційних проектів.

І завершальною стала доповідь завідувача кафедри життєдіяльності та природокористування Андрія Семеніхіна «Дослідження впливу інгібіторів сульфаніламідної природи на поліферментну активність протеїнових комплексів тилакоїдних мембран хлоропластів шпинату». У науковій роботі досліджено вплив інгібіторів сульфаніламідної природи (ацетозоламіду та етоксизоламіду) на АТФ-гідролазну, карбоангідразну та естеразну активності АТФ-синтази хлоропластів вищих рослин та зпрогнозовано роль поліферментних властивостей АТФ-синтази та мембранозв’язаних карбоангідрази та бікарбонату у протонному транспорті під час світлових реакцій фотосинтезу.

Далі учасники конференції продовжили роботу за напрямами: методологія сучасної економічної наук, вектори розвитку громадянського суспільства, транспортні технології у сучасному АПК України та інноваційні технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Впевнені, що резолюція учасників конференції сприятиме ефективному вирішенню проблем розвитку економіки, логістики та агротехнологій в Україні.

Василь Кулик,
декан факультету агротехнологій та економіки

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net