Відбувся онлайн захист бакалаврських робіт на кафедрі менеджменту

15 червня на кафедрі менеджменту відбувся публічний онлайн-захист випускних робіт ОС «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання.

До складу екзаменаційної комісії увійшли:

Голова комісії: Судомир Світлана Михайлівна – доктор економічних наук, професор ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Члени комісії:
Македон Галина Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту.
Лайко Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту.
Стадник Вікторія Павлівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту.

Секретар комісії: Брюхачова Інна Дмитрівна – кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри менеджменту.

Екзаменаційна комісія розпочала свою онлайн роботу о 10.00 через сервіс Zoom. З вступним словом до студентів та комісії звернулася голова ДЕК Світлана Судомир та ознайомила студентів із регламентом проведення захисту. Завідувач кафедри Галина Македон наголосила, що роботи успішно пройшли перевірку на відсутність плагіату, пройшли попередній захист на кафедрі та рекомендовані до захисті в екзаменаційній комісії.

Усі бакалаврські роботи виконані на актуальну тему, мають логічну структуру та досить вдале обґрунтування висновків. Зміст робіт відповідав назві теми, поставленій меті і завданням. У роботах проведені теоретичні узагальнення, здійснені аналітичні розрахунки на матеріалах конкретних підприємств та внесені пропозиції, які мають практичну перспективність.

Роботи свідчать про досить високий рівень застосування здобутих теоретичних та практичних знань, вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі.

Вітаємо студентів з важливою подією всього студентського життя – присвоєнням освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності «Менеджмент», і бажаємо успішного вступу до магістратури!!!

Галина Македон,
завідувач кафедри менеджменту

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net