УСПІШНИЙ ЗАХИСТ МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

На факультеті агротехнологій та економіки завершився захист магістерських робіт студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання. Захід проходив в змішаному форматі з дотриманням вимог Положення «Про підготовку магістрів у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», а також «Тимчасового порядку дистанційної роботи екзаменаційних комісій у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» у 2020-2021 н. р.».

Набуті компетентності випускниками оцінювала Екзаменаційна комісія під головуванням завідувача кафедри фінансів та обліку Відкритого міжнародного університету розвитку «Україна» Леоніда Сука, у складі завідувачки кафедри обліку і оподаткування Олени Столяренко, професора кафедри Петра Сука, доцентів кафедри Наталії Царук, Вікторії Новодворської (секретаря комісії).

Доречно відмітити, що студенти виконували магістерські роботи в доволі непростих умовах карантину і дистанційного навчання. Проте, як відмітили самі здобувачі освіти, складність у їх роботі була нівельована завдяки достатньо високому рівню комп’ютеризації освітнього процесу інституту, багаторічному досвіду застосування електронних навчальних курсів, різних інформаційно-комунікаційних технологій, а також завдяки можливостям використання існуючих фондів навчальної літератури, електронних ресурсів та різноманітних онлайн-послуг бібліотеки інституту (можливостей отримання сучасної наукової інформації (повних текстів статей чи їх анотацій) із зарубіжних міжнародних електронних ресурсів й українських періодичних видань та електронних баз даних.

Усі магістерські роботи пройшли перевірку на плагіат, отримали позитивні рецензії та відгуки. Кожен студент представив отримані результати досліджень у формі доповіді, а основні висновки, узагальнення та пропозиції унаочнювались оригінальними та цікавими презентаціями. Варто відзначити, що магістерські роботи, мали неординарну та фундаментальну спрямованість й містили дослідження. У процесі відповідей магістрами на питання й обговорення отриманих ними результатів досліджень неодноразово виникали гострі наукові дискусії, що стосувалась питань трансформації національного обліку до міжнародних стандартів, складання фінансової звітності за національними й міжнародними стандартами, коректної інтерпретації, оприлюднення й використання відповідної інформації; формування та використання облікової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу. Загалом, магістри демонстрували достатньо високий рівень знань, уміння представляти результати досліджень, відстоювати свою думку.

Необхідно відмітити, що під час навчання магістри брали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Ми з гордістю відзначаймо й те, що дослідження виконувались магістрами на матеріалах суб’єктів господарювання, де вони проходили виробничу практику та вже працюють на посадах бухгалтерів (молодших і провідних), консультантів з обліку і оподаткування.

На думку комісії високий рівень працевлаштування уже цьогорічних випускників є індикатором досягнення цілі, визначеної стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» щодо професійної підготовки фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. Успішними результатами захисту своїх перших наукових досліджень студенти денної форми навчання зі спеціальності «Облік і оподаткування» також довели, що карантинні заходи та дистанційне навчання не є перешкодою до сходження на вершину освітнього ступеня «Магістр».

Вітаємо випускників з присвоєнням їм кваліфікації магістрів обліку і оподаткування! Бажаємо кар’єрних здобутків, натхнення, оптимізму, наполегливості, реалізації усіх задумів і творчих планів, отримання нових життєвих перемог!

 
Олена Столяренко,
завідувачка кафедри обліку і оподаткування

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net