Робота кафедри аграрної економіки в дистанційній формі

Дистанційне навчання – необхідна й важлива складова освітнього процесу сьогодення. Думки фахівців щодо його результативності різняться: одні вважають, що дистанційне навчання розширює можливості здобуття освіти, інші переконані, що така альтернатива ніколи не замінить очного формату. Дистанційне навчання — одне з непростих випробувань для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників.

Ефективність роботи студента залежить від мотивації. Цілеспрямоване опановування науково-педагогічними працівниками потрібних методик і технологій шляхом участі у конференціях і семінарах та позитивне налаштовування студентів забезпечують досягнення відповідного результату.

Найбільша проблема - це технічне оснащення. Трапляється, що у студента немає доступу до мережі. У такому випадку робота проводиться індивідуально, оскільки навіть за таких умов є альтернативні способи донесення інформації до кожного.

Організація дистанційного навчання на кафедрі аграрної економіки передбачає як онлайн спілкування зі студентами за допомогою аудіо і відео комунікації (Google Class, Cisco WebEx, Viber, Zoom та інші), так і офлайн навчання студентів: самостійна робота, виконання індивідуальних завдань до практичних і лабораторних занять, надсилання робіт на перевірку викладачам.

Заняття проводяться за розкладом. Лекції проходять з використанням презентаційного матеріалу, що урізноманітнює подачу інформації. Практичні заняття проводяться з використанням реальних даних підприємств, щоб максимально наблизити студентів до умов виробничих процесів.

Невід’ємною складовою поточного та підсумкового контролю знань студентів є комп’ютерне тестування за допомогою платформи Moodle, де розміщене й методичне забезпечення навчальних дисциплін.

Для активізації роботи студентів використовуються різні методи. 31 березня з дисципліни Економіка сільського господарства (група БА 171) було проведено захід, на якому студенти представляли доповіді щодо економіки виробництва окремих галузей сільського господарства: проаналізовано динаміку, структуру виробництва, зроблено акценти на позитивні та негативні сторони розвитку галузей.

Під час обговорення тем студенти аналізували сучасний стан сільськогосподарського виробництва, наводили приклади з життя, факти з наукової літератури. Висновком заходу стало узагальнення пропозицій щодо підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Відмічено кращі роботи:

1. Економіка скотарства - Бебело Олександр (запропоновано вирішення протиріч між сільськогосподарськими виробниками та молокопереробними підприємствами, оскільки закупівельна ціна на молоко, яке постачається на молокопереробні підприємства, більш ніж в рази нижча за кінцеву роздрібну ціну; зональний підхід до розвитку галузі, оскільки на ринку конкуренцію формує не так ціна, як собівартість виробництва; ефективна державна фінансова підтримка виробництва м’яса ВРХ);

2. Економіка виробництва плодів, ягід і винограду - Дорош Яна (запропоновано ліквідацію зріджених плантацій, підбір сортового складу насаджень, оптимальне внесення добрив, застосування зрошення та машин для укриття і розкривання лози з метою підвищення продуктивності праці);

3. Економіка виробництва технічних культур - Безручко Вадим (запропоновано виведення сортів та гібридів, що забезпечують високий вихід цукру з 1 га посіву, тобто поєднують у собі високу врожайність коренеплодів та вміст цукру в них; впровадження інтенсивних технологій, що сприятиме вищим темпам росту урожайності порівняно з темпами збільшення витрат, що дає змогу знизити собівартість одиниці продукції);

4. Економіка свинарства - Тищенко Максим (запропоновано зміцнення кормової бази і забезпечення збалансованої годівлі свиней, удосконалення племінних і продуктивних якостей поголів'я, впровадження індустріальних технологій і прогресивних форм організації та оплати праці, проведення необхідних ветеринарних (профілактичних і лікувальних) заходів на фермі).

Досягти успіху у дистанційному навчанні можливо за умови добросовісного виконання своєї життєвої місії кожним учасником освітнього процесу. Тому бажаємо студентам з користю використовувати кожну життєву ситуацію!

Інна Дворник,
завідувач кафедри аграрної економіки

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net