Результати конкурсного відбору

  • ДЕННА ФОРМА  НАВЧАННЯ НА БАЗІ БАЗОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

208  Агроінженерія

141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

071  Облік і оподаткування

073  Менеджмент

ДЕННА ФОРМА  НАВЧАННЯ НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

071  Облік і оподаткування

073  Менеджмент

141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208  Агроінженерія

263  Цивільна безпека

275  Транспортні технології

ДЕННА ФОРМА  НАВЧАННЯ НА БАЗІ ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ" (скорочений термін навчання)

071  Облік і оподаткування

141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208  Агроінженерія

275  Транспортні технології

111