Постерна конференція магістрів з обліку і оподаткування

13 листопада на кафедрі обліку і оподаткування для студентів магістратури 2-го року навчання освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» відбулася постерна конференція. Цей захід вже набув традиційного характеру, оскільки є хорошою нагодою для майбутніх випускників навчитися лаконічно представляти результати своїх досліджень у рамках підготовки магістерської роботи. Та цього року був змінений його формат – на онлайн-конференцію.

Важливо, що магістри звітують та показують рівень здобутих навиків та знань, адже вміння виділити з великого об’єму інформації основні моменти, щоб передати всі аспекти тих рішень, які спільно з науковими керівниками пропонують роботодавцям.

Із вступним словом до магістрів звернулася завідувачка кафедри обліку і оподаткування Олена Столяренко. Вона наголосила на важливості проведення даного заходу з метою підвищення якості підготовки магістерських робіт та рівня наукової і професійної підготовки студентів, уникнення плагіату, а також нагадала про необхідність вчасної подачі робіт на розгляд кафедр, проходження передзахистів та перевірки на плагіат. Кожен студент повинен гідно представити свою магістерську роботу як таку, яка показує його кваліфікаційний рівень.

У презентаціях були розкриті питання організації обліку та контролю операцій з цінними паперами, обліку і аудиту фінансового стану, доходів підприємства від операційної діяльності , дебіторської заборгованості, розрахунків за податком на додану вартість, статутного капіталу та інші на прикладі передових аграрних підприємств області.

Учасники конференції із зацікавленістю ознайомились з основними результатами, висновками та пропозиціями представлених робіт.

Підбиваючи підсумки конференції можна стверджувати, що магістри добре попрацювали над своїми науковими дослідженнями та постерами і врахують побажання комісії для успішного захисту магістерських робіт.

Столяренко Олена,
завідувач кафедри обліку і оподаткування

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net