Освітній процес на кафедрі аграрної економіки у дистанційній формі

Дистанцiйне навчання - це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

Науково-педагогічні працівники кафедри аграрної економіки перелаштувалися на дану форму організації освітнього процесу в умовах карантину.

   

У процесі дистанційного навчання застосовуються такі заходи:

  • надання навчального матеріалу студенту;
  • контроль успішності студента;
  • консультації студента НПП;
  • інтерактивна співпраця викладача і студента;
  • швидке доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

Електронні курси на платформі «Moodle», що застосовуються НПП кафедри, відображають лекції, презентації та відеоматеріали до них, завдання до практичних, індивідуальних та самостійної роботи, які необхідно опрацьовувати. Застосування месенджерів Viber, WhatsApp дають можливість робити все швидко і зручно. Для ефективнішої роботи зі студентами надано детальні методичні рекомендації із гіперпосиланнями на інтернет-ресурси. Спілкування зі студентами відбувається також через e-mail.

Професор Анатолій Іванько та старший викладач Інна Дворник працюють зі студентами дистанційно, відстежуючи виконання ними практикумів в індивідуальних зошитах з дисциплін «Теорія економічного аналізу», «Статистика», «Економіка і фінанси підприємства». Теоретичну частину студенти отримали раніше, а тепер вони проводять розрахунки.

Доцент Іван Глушак з дисципліни «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» практикує виконання студентами також індивідуальних завдань, що сприяють більш поглибленому вивченню здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань на практиці.

      

Доречно відмітити активність та добросовісне виконання своїх обов’язків старост академічних груп, які швидко реагують на надіслану інформацію та організовують роботу своїх колективів. 

Бажаємо всім учасникам освітнього процесу успіхів і міцного здоров’я!

Інна Дворник,
завідувач кафедри аграрної економіки

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net