Навчальна практика з ботаніки

2 червня завершилась навчальна практика з ботаніки у здобувачів першого курсу освітньої програми «Агрономія». Кожен день практичних занять був по-своєму цікавий, а вся практика стала досить продуктивною.

Виготовлення мікропрепаратів тканин рослин, відпрацювання вмінь та навичок роботи з мікроскопом, опис і аналіз тканин різних рослин у різні періоди їх розвитку, збирання гербарію, екскурсія до Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, виготовлення гербарію – це перелік лише основних етапів практики.

Заняття, які вимагали лабораторних умов і відповідного обладнання, проходили в лабораторії агрохімії, ґрунтознавства та охорони ґрунтів нашого інституту. Багато студентів групи вперше на власні очі побачили світ найменших частиночок життя – клітин. Гербарій студенти збирали власноручно на території навчально-дослідного господарства інституту. Під час екскурсії до Національного ботанічного саду студенти прослухали цікаву розповідь одного з провідних вчених цієї наукової установи, заступника директора Рахметова Джамала Бахлуловича, доктора сільськогосподарських наук, професора. Не менш цікавим було і знайомство з колекцією малопоширених культурних та дикорослих рослин.

Набуті під час навчальної практики компетенції дозволять майбутнім агрономам опановувати в подальшому спеціальні дисципліни, а також  виконувати певні дослідження у своїй професійній діяльності.

Юрій Ярош, старший викладач кафедри агрономії

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net