На шляху до захисту магістерських робіт

22 січня на факультеті інженерії та енергетики студенти магістратури 2-го року навчання спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 208 «Агроінженерія» відзвітували про свої наукові досягнення у вигляді постерних презентацій. Кожен студент гідно представив свою магістерську роботу, яка показує його кваліфікаційний рівень.

Метою заходу була перевірка дотримання графіка виконання магістерських робіт. Перевірялась відповідність темам робіт мети роботи, об’єкту та предмету дoслідження, змісту роботи. Для аналізу робіт були сформовані комісії науково-педагогічних працівників під керівництвом декана факультету Кушніренка А.Г.

 

На постерах студенти висвітлили основні свої досягнення в відповідних галузях, серед яких енергозбереження, відновлювані джерела, інновації у рослинництві та тваринництві. Студенти акцентували свої доповіді на програмах, методиці та результатах експериментальних досліджень, приводили розраxунки економiчниx показникiв розроблениx рiшень.

 

Члені комісії дали критичну оцінку презентацій та озвучили рекомендації по покращенню виконання магістерських робіт.

Бажаємо студентам якісно опрацювати виявлені недоліки в їх роботах, врахувавши пропозиції комісії та успішно захистити магістерські роботи.

 

 

Анатолій Кушніренко,
декан факультету інженерії та енергетики

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net