Міжнародна науково-практична конференція "ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІКИ", з нагоди 125-річчя НУБіП України

20 квітня на базі інституту відбулась міжнародна науково-практична онлайн конференція "Використання сучасних технологій та техніки", організатором якої виступив факультет інженерії та енергетики.

Учасниками конференції стали 170 науковців із 4 країн та 20 установ.

Розпочав роботу конференції директор інституту Василь Лукач. У своєму вітальному слові він зупинився на основних напрямках науково-дослідної роботи інституту та їх результатах, привітав учасників конференції і побажав їм плідної роботи.

Зі словами безмежної вдячності й від щирого серця керівник нашого навчального закладу сердечно звернувся до колег з Бидгощського технологічного університету та Сілезького технічного університету. Адже саме Польща, її керівництво і польський народ в числі перших підтримали і надають моральну, гуманітарну, фінансову і технічну допомогу народу України у ці непрості часи.

Міжнародна науково-практична конференція проводилась трьома мовами: українською, польською та англійською.

  

З першою доповіддю на тему «Багатоаспектна оцінка ефективності модернізації вітрових електростанцій для розвитку економіки» (Wieloaspektowa ocena efektywności modernizacji elektrowni wiatrowych na potrzeby rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego) виступив доктор інж. Robert Kasner - Бидгощський технологічний університет ім. Яна і Єнджея Снядецьких, Польща, в якій розкрив організаційно - технічні складові і економічну ефективність використання вітрової електроенергетики.

   

Професор, доктор хаб інж. Анджей Томпоровський – Бидгощський технологічний університет ім. Яна і Єнджея Снядецьких, Польща, у своїй доповіді «Екологічна нешкідливість вітрових електростанцій» (Środowiskowa nieszkodliwość elektrowni wiatrowych) обґрунтував техніко - економічні показники монтажу та екологічні аспекти роботи вітрових електростанцій.

   

З доповіддю на тему «Інженерія в кормовиробництві – запорука ефективного тваринництва» виступив Василь Хмельовський, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві Національного університету біоресурсів та природокористування України. Василь Хмельовський відзначив важливість застосування збалансованих кормових раціонів у тваринництві і приготування, зокрема, висококалорійних сумішок на основі плющеного зерна.

   

Доктор наук Katarzyna Markowska, професор Сілезького технічного університету у Глівіце, факультет транспорту і авіаційної техніки, кафедра транспортних систем, організації дорожнього руху та логістики, Катовіце, Польща, виступила з доповіддю «Формування якості логістичних послуг в агробізнесі», (Kształtowanie jakości usług logistycznych w agrobiznesie) в якій розкрила сутність логістичного ланцюга та етапи його створення і використання.

Доктор наук Kinga Stecuła професор Сілезького технічного университету у Глівіце, факультет організації та менеджменту, кафедра технології виробництва. Забже, Польща, виступила з доповіддю «Потенціал віртуальної реальності в сільському господарстві» (Potencjał wirtualnej rzeczywistości w rolnictwie) в якій означила перспективи використання віртуальної реальності при годівлі тварин. Такі підходи, що моделюють реальні умови виробництва, сприяють ефективній підготовці фахівців різних галузей.

   

Степан Ковалишин – к.т.н., професор, декан факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського національного університету природокористування, виступив з доповіддю на тему «Використання методів наднизької емісії фотонів для визначення ефективності передпосівної електростимуляції насіння сільськогосподарських культур».

   

Ігор Болбот д.т.н., професор, кафедра автоматики та робото технічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, Національного університету біоресурсів і природокористування України у своїй доповіді «Ефективне управління енергетичними потоками тепличних комбінатів на основі прогнозування», розкрив проблематику використання методів прогнозування при реалізації політики енергоефективності на сучасному підприємстві.

В'ячеслав Моцюк – д.т.н., професор, академік Транспортної академії України у своїй доповіді на тему «Концепція "сухих портів" при забезпечені сталого експорту зернових» зазначив на необхідності розвивати саме такі підходи і логістичні шляхи в назрілих викликах й умовах сьогодення.

Лілія Савченко – к.т.н., доцент, завідувач кафедри транспортних технологій НУБіП України у своїй доповіді на тему «Соціально-економічні перспективи співробітництва у сфері транспорту ЄС та України» представила методи вирішення глобальних проблем логістики при побудові транспортних вузлів вантажопотоків в період воєнного стану.

   

Тетяна Кресан, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних та загальноінженерних дисциплін, ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут", у своїй доповіді: «Конструювання зубчастих зачеплень із дуги логарифмічної спіралі» визначила можливість конструювання зубчастих зачеплень із дуг логарифмічної спіралі, що забезпечує рух без тертя та зносу робочих поверхонь.

Конференція продовжила свою роботу по трьох секціях:

1. Дослідження та оптимізація енергозберігаючих технологій для АПК.

2. Використання електротехнологій у сільському господарстві.

3. Перспективні шляхи розвитку транспортних технологій.

Дякуємо всім учасникам конференції за актуальні виступи які підняли і висвітлили життєво важливі проблеми та активне обговорення. Бажаємо всім подальших творчих здобутків, креативного мислення. А народу України якнайшвидшої перемоги над окупантами та сил, наснаги і витримки у відбудові України.

Володимир Василюк,
декан факультету інженерії та енергетики
 
Микола Ікальчик,
завідувач кафедри агроінженерії

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net