Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»

12 квітня на базі інституту відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», на якій свої наукові доробки представили понад 130 учасників з 6 країн (Україна, Білорусія, Чехія, Словаччина, Казахстан, Польща) та 20 освітніх і наукових установ.

Організаторами конференції спільно з інститутом є Національний університет біоресурсів і природокористування України, ЗО «Білоруська державна сільськогосподарська академія», ЗО «Поліський державний університет», Республіка Білорусь, Варшавський університет наук про життя, Словацький аграрний університет, Словацька Республіка, Мендель університет та Індустріально-економічний коледж імені академіка Г.Г. Сейткасимова.

Привітала учасників конфереції заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Демчук та побажала всім продуктивної роботи та цікавих наукових ідей. Відкрив пленарне засідання завідувач кафедри менеджменту та державного управління Чернігівського національного технологічного університету Микола Бутко доповіддю «Локалізація економічного простору як стратегічний вектор розвитку регіональних господарських систем в сучасних умовах». В основі процесів державотворення має бути децентралізація владних повноважень із збалансованими правами і відповідальністю територіальних громад. В якості парадигмального базису локалізації має бути покладена людиноцентриська модель суспільного розвитку. Доповідач назвав мотиваційні важелі інституціональної підтримки локалізаційних процесів в економічній сфері. Серед ключових форм організації економічного простору є технопарки, індустріальні парки та кооперації. У Європейському співтоваристві нині нараховується більше 2 тис. кластерів, які формують понад 40 % високоліквідних робочих місць.

Продовжив пленарне засідання завідувач кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету Дмитро Власенко з доповіддю «Формування портфеля альтернативних стратегій розвитку транспортного підприємства», який навів не лише теоретичні основи, а і реальні приклади формування стратегій автотранспортних підприємств нашого регіону.

Наступним став виступ завідувача кафедри обліку і оподаткування Ніжинського агротехнічного інституту Олени Столяренко «Місце елементів методу бухгалтерського обліку в концепції неплатоспроможності підприємства», яка наголосила на важливості застосування прискореного методу амортизації як потужного інвестиційного ресурсів підприємства.

Продовжив науковий диспут старший науковий співробітник науково-дослідної частини Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Олег Кондратенко з темою «Світ в парадигмі багатополярного транзиту», який ще вчора був учасником Київського Безпекового форуму. Нинішня картина транзитивної світ-системи свідчить передусім про фінальну стадію. Однак достеменно невідомо, яким же буде постмодерний світоустрій. Однозначно, що він буде багатополярним. Такими центрами сили можна вважати США, КНР, ЄС та Індію. Доповідач охарактеризував кожен із світових геополітичних і економічних центрів та надав свій прогноз глобального розвитку.

І завершив пленарне засідання старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Ніжинського агротехнічного інституту Олександр Грабовецький доповіддю «Вибори як правовий вектор самоідентифікації нації у глобалізованому світі», який наголосив на важливості збереження української державності, що можлива лише в єдності всіх суб’єктів та регіонів.

Далі учасники конференції продовжили роботу за напрямами: фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку; економіка і управління підприємством, галуззю та регіоном; логістична інфраструктура та транспортне забезпечення регіонального розвитку; соціальний аспект розвитку національного господарства.

Впевнені, що резолюція учасників конференції сприятиме ефективному вирішенню проблем розвитку держави, регіонів та підприємств.
Наталія Царук,
декан факультету економіки, менеджменту та логістики

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net