Історія Ніжинського агротехнічного інституту крізь призму випускних документів

Історія будь-якого навчального закладу є невід’ємною складовою історії держави, де цей навчальний заклад діє. Особливо ця сентеція вповні себе проявляє, якщо навчальний заклад існує достатньо довго. У цьому разі вивчаючи діяльність освітньої установи протягом багатьох років ми можемо прослідкувати як саме політичні та соціально-економічні зміни відбились на діяльності освітньої установи. В окремих випадках ми можемо навіть говорити про зворотній вплив зі сторони освітньої установи на процеси в державі.

Є велика кількість різноманітних історичних джерел, які допомагають краще дізнатись про історію навчального закладу: це усні спогади випускників та викладачів, матеріали періодичної преси і, звичайно, внутрішня документація освітньої установи (вхідна і вихідна кореспонденція, протоколи засідань різних підрозділів, накази і розпорядження керівництва). Серед останньої групи джерел особливе місце займають документи, які засвідчують результат навчання та видаються випускникам навчального закладу.

Ніжинський агротехнічний інститут, який було засновано 1895 року протягом свого існування видавав випускні документи різного зразка. Спробуємо поглянути на деякі з них.

Візьмемо до прикладу випускний документ зразка 1899 року, який в той час називався атестат і засвідчив результати навчання Михайла Левицького 1881 року народження.

Як ми бачимо, даний атестат було підписано не тільки керівником та почесним попечителем Ніжинського ремісничого училища ім. А. Ф. Кушакевича, а й всіма викладачами-предметниками.

Наступний документ, який знаходиться у фондах музею історії інституту датовано 1912 роком. В той час назва нашого навчального закладу була змінена на Ніжинське нижче технічне училище. Даний атестат було видано Григорію Нестеренку. Порівняно із попереднім документом, де було вказано дату народження, віросповідання та соціальне походження випускника, в документі 1912 року було додано інформацію ще й про місце народження.

Крім того доволі цікавим є художнє оформлення у вигляді віньєтки по периметру даного документа. У 1912 році в Російській імперії відзначався 100-річний ювілей перемоги у війни з Наполеоном, відтак у верхній частині випускного документу ми можемо бачити портрети російських полководців М. Барклай де Толлі і М. Кутузова, а також імператорів Олександра ІІ та Миколи ІІ. В нижній частині атестата художньо зображено найбільш яскраві епізоди війни, а саме: Бородинська битва та пожежа у Москві.

У лютому 1917 року Російська імперія припинила своє існування. Однак випускні документи нашого навчального закладу ще певний час виготовлялись на бланках старих зразків. Так, атестат зразка 1918 року, виданий випускнику Ніжинського нижчого механіко і сільськогосподарсько-технічного училища імені А.Ф. Кушакевича, був скріплений печаттю колишньої Російської імперії із зображення двоголового орла, а в друкованому тексті бланку документу містились посилання на закони і розпорядження попередньої імперської влади.

Наступний випускний документ, який потрапив до фондів нашого музею нещодавно, датовано 1923 роком. Це перший документ власне радянського періоду історії нашого навчального закладу

Даний документ, як ми можемо бачити, вже повністю відтворює тогочасні політичні реалії. Більша частина України входила на той час до складу нещодавно утвореного СРСР у вигляді УСРР (Української Соціалістичної Радянської Республіки), відтак вся інформацію у свідоцтві (саме таку назву мав тогочасний випускний документ) крім української мови було продубльовано ще й російською. Наш навчальний заклад називався в ті роки Ніжинська агрономічно-технічна школа, тому випускник агрономічного відділу 1923 року Петро Подрязський отримав кваліфікацію «спеціаліста-польовода». Отже традиції підготовки агрономів у Ніжинському агротехнічному інституті на сьогодні мають вже більш ніж столітню історію.

В подальші роки радянської доби та в період Незалежності наш навчальний заклад пережив низку трансформацій: змінювались назви, підпорядкування, з’являлись нові спеціальності. Відтак змінювались форма і наповнення випускних документів.

Далі буде.

Олександр Сидорович, професор кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net