Досвід викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Навчальний процес в нашому інституті не припиняється, набирає нового формату й проводиться надалі. Так, викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін опановують нові форми викладання навчального матеріалу.

Для вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» налагоджений звʼязок із студентами перших курсів, адже українська – це державна мова, яка використовується на всіх рівнях державного управління нашої країни, тому вона стає усе більш затребуваною з кожним роком.

Тому читання лекційного матеріалу та практичні заняття відбуваються на відеоконференціях (платформа Zoom), із залученням за необхідності Viber та навчальної платформи Moodle. Усі студенти працюють над навчальним матеріалом і постійно підтримують зворотній зв'язок з викладачем. За час навчання студенти готували презентації, виконували тренувальні вправи. Наприклад, при розгляді теми «Документація з кадрово-контрактних питань» студенти створювали індивідуальний пакет особових документів і пересилали на електронну пошту на перевірку, а з теми «Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні» працювали над створенням термінологічних словників своєї спеціальності та наукових статей.

Доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Хомич В.І. у співпраці зі студенткою першого курсу Сергієнко Анною була підготовлена стаття «Інтерактивний метод як інноваційний спосіб навчання». Вона стала учасницею Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Арватівські читання - 2020» (15 квітня 2020, НДУ імені Миколи Гоголя); спільно із Кучмогрою Романом підготовлені наукову статтю «Ділове мовлення агроінженера і ораторське мистецтво», яку представили на Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Перспективи та шляхи розвитку аграрної науки в Україні», що відбулася нещодавно в інституті.

Отже, нині навчальна робота потребує і від студентів, і від викладачів актуалізації та розвитку нових компетентностей, пов’язаних із новими різноманітними методами та формами дистанційного навчання.

Тож здоровʼя і натхнення усім нам на шляху вдосконалення!

Олександр Сидорович, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Вікторія Хомич, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисцтплін

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net