Дистанційне складання державних екзаменів за спеціальністю 071"Облік і оподаткування

9-10 червня та 15-16 червня було проведено дистанційне складання державного екзамену з економічної теорії та комплексного державного екзамену за фахом у студентів денної форми навчання 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Державні екзамени розпочиналися через організовану екзаменаційною комісією відео-конференцію на базі платформи «Zoom». З привітальним словом до студентів виступили: голова екзаменаційної комісії державного екзамену з економічної теорії д.е.н., професор Столяренко Олена Миколаївна та голова екзаменаційної комісії комплексного державного екзамену за фахом д.е.н., професор Сук Леонід Кіндратович.

Після проведеної відео-ідентифікації студентів доцент кафедри обліку і оподаткування Царук Наталія Георгіївна повідомила студентів про формат державних екзаменів та обмеження у часі. Студенти перейшли до виконання завдань, які включали, як тестові питання, так і задачі. Завдання були розроблені викладачами кафедр обліку і оподаткування та аграрної економіки і розміщені на Навчально-інформаційному порталі ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Перевагою його використання є те, що не було потреби розсилати екзаменаційні білети на електронні адреси, а студенти, отримавши дозвіл на здачу державних екзаменів, отримали доступ до унікального індивідуального завдання. З іншої сторони, студентам також не було потреби надсилати на пошту викладачам свої відповіді. По закінченню виділеного часу, доступ студентів до завдань було закрито і члени комісій приступили до перевірки.

Усі студенти успішно склали державні іспити та отримали позитивні оцінки, які підтверджують отримані ними знання у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Олена Столяренко,
завідувач кафедри обліку і оподаткування

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net