Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

З метою популяризації принципів академічної доброчесності в освітньому процесі науково-педагогічні працівники інституту прослухали он-лайн курс на платформі Prometheus тривалістю 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу не лише підвищує якість освіти, формує довіру до результатів навчання, а й посилює успішність випускників. Однією з умов формування доброчесного академічного середовища є розуміння усіма стейкхолдерами освітнього процесу необхідності дотримання принципів академічної доброчесності

Курс надав можливість подивитися на дисципліни через призму академічної доброчесності та пропонує теоретичні основи й практичні інструменти, які допомагають посилити культуру академічної доброчесності.

Серед основних питань:

  • концепція академічної доброчесності у вищій освіті;
  • методика викладання: сприяння академічній доброчесності;
  • дизайн освітніх програм та курсів з фокусом на академічну доброчесність;
  • основи академічного письма та доброчесності;
  • дизайн системи оцінювання для підвищення академічної доброчесності;
  • наукове керівництво та розвиток культури академічної доброчесності.

Впевнені, що отримані теоретичні знання допоможуть застосовувати їх на практиці у викладанні дисциплін та науковому керівництві, що сприятиме підвищенню рівня якості освіти.

Дмитро Власенко,
провідний фахівець з якості вищої освіти

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net