AБІТУРІЄНТУ

Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут" 

(вул. Шевченка, 10, м. Ніжин, Чернігівська обл.,16600, Україна)
 
О Г О Л О Ш У Є
прийом студентів на навчання у 2016 р. 
на освітні програми підготовки бакалаврів, спеціалістів
за такими формами навчання: денна, заочна.
 
Підготовка фахівців ОС "БАКАЛАВР” здійснюється за спеціальностями:
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 073 Менеджмент;
 • 141 Електроенергетична, електротехніка та електромеханіка;
 • 208 Агроінженерія;
 • 263 Цивільна безпека (охрона праці);
 • 275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт).

Фінансування підготовки фахівців:

 • за державним замовленням;
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування за квотами, подають заяви тільки в електронній формі. (роз'яснення шодо подачі електронних заяв)

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію паспорта (першої, другої сторінок та місце прописки);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • 4 кольорових фотокарток 3х4 см;
 • копію посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • копію документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) за напрямами підготовки:
 • "Агроїнженерія":
  • з української мови та літератури;
  • з математики;
  • з фізики / іноземної мови / географії / історії України / біології.
 • ​"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":
  • ​з української мови та літератури; 
  • з математики; 
  • з фізики / іноземної мови / географії / історії України / біології.
 • ​"Менеджмент":
  • з української мови та літератури;
  • з математики;
  • з географії / іноземної мови / історії України / біології / хімії.
 • ​"Облік і оподаткування":
  • з української мови та літератури;
  • з математики;
  • з географії / іноземної мови / історії України / біології / хімії.

Підготовка фахівців ОКР "СПЕЦІАЛІСТ” здійснюється за спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 073 Менеджмент;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 208 Агроінженерія.

Фінансування підготовки фахівців:

 • за державним замовленням;
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Вступники особисто подають до приймальної комісії документи в паперовій формі:

 • заяву про вступ, в якій вказують спеціальність та форму навчання;
 • копію документа про освіту та додаток до нього;
 • 4 кольорові фотокартки 3х4 см;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію паспорта (першої, другої сторінок та місце прописки);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • документи, які підтверджують пільги.

Контактні телефони: +3 8 (04631) 2-45-37, 2-31-30 Факс: +3 8 (04631) 2-32-61

E-mail: natinau@ukr.net

 

111