ХХІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки»

16-18 жовтня 2021 року у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" відбулася ХХІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвячена 121-й річниці з дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки, академіка ВАСГНІЛ, РАСГН, УААН України, член-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора Петра Мефодійовича Василенка.

   

В роботі конференції взяли участь представники навчальних закладів та науково-дослідних інститутів. Серед них академіки НААН, член-кореспонденти НААН, доктори і кандидати наук, професори і доценти, наукові співробітники, а також молоді науковці та аспіранти.

Господарі, на чолі з директором ВП НУБіП України НАТІ Лукачем Василем Степановичем, гостинно зустріли учасників конференції. День приїзду був насичений екскурсіями. Відвідали один з найстаріших навчальних закладів в Україні – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, де у 40-х роках майбутній академік працював завідувачем кафедри фізики.

   

Ознайомилися з картинною галереєю інституту, у трьох залах якої представлений живопис різних епох. Це одне з найцінніших художніх зібрань України.

   

Також відвідали Музей рідкісної книги імені Г.П. Васильківського, де у трьох залах зібрано понад 11 800 експонатів. Серед них є книга-рекордсмен — запрестольне Євангеліє 1689 року.

   

Далі була поїздка у м. Батурин, побували у Національному історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця», відвідали архітектурно-меморіальний комплекс Цитадель Батуринської фортеці та Палац гетьмана України К. Розумовського, де розкрита славетна сторінка української історії — доба Гетьманщини.

   

Наступний день розпочався з пленарного засідання. Велику зацікавленість викликали заслухані доповіді:

   

Войтюка Д.Г., к.т.н., професора, чл.-кор. НААН, учня академіка П.М. Василенка – «Академік Василенко П.М. – видатний вчений та вчитель землеробської механіки»;

Адамчука В.В., д.т.н., професора, академіка НААН – «Пріоритетні завдання агроінженерної науки»;

Кравчука В.І., д.т.н., професора, академіка НААН – «Сучасні тенденції випробування сільськогосподарської техніки»;

Лукача В.С., к.п.н., доцента – «Практична підготовка інженерно-технологічних спеціальностей як визначальна складова у формуванні майбутнього фахівця-аграрія»;

   

Братішка В.В., д.т.н., с.н.с. – «Експериментальні дослідження процесу ультразвукової дезінтеграції рослинної сировини з отриманням біогумусу»;

Калетника Г.М., д.е.н, професора, академіка НААН і Яропуда В.М., к.т.н., доцента – «Теоретичні дослідження пневмовтрат повітряного теплообмінника побічно-випарного типу тваринницьких приміщень»;

   

Пилипаки С.Ф., д.т.н., професора – «Транспортування частинки вертикальним шнеком, обмеженим співвісним циліндричним кожухом»;

   

Борака К.В., д.т.н., доцента – «Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин».

Наступним було знайомство з музейним комплексом інституту: Музеєм Історії інституту, Музеєм Хліба, Музеєм Гідності та пам’яті, а також навчально-лабораторною базою Ніжинського агротехнічного інституту.

   

Особливе, неперевершене враження учасників конференції викликав лабораторний корпус: якісний ремонт навчальних лабораторій та забезпеченість новопридбаним обладнанням, що, безумовно, впливає і на рівень підготовки фахівців. З науковими доробками факультету інженерії та енергетики ознайомив декан факультету, к.т.н., доцент Кушніренко Анатолій Григорович.

   

   

   

 

Усі учасники конференції відзначили високий рівень її організації та проведення, дякували оргкомітету, професору, член-кореспонденту НААН Войтюку Дмитру Григоровичу за його наполегливу, невтомну працю в популяризації наукової спадщини академіка Петра Мефодійовича Василенка.

Особливу вдячність висловили керівництву Ніжинського агротехнічного інституту та всім причетним до забезпечення і проведення наукової конференції.

Наступну ХХІІІ міжнародну наукову конференцію «Сучасні проблеми землеробської механіки», на запрошення директора, д.т.н., доцента Борака Костянтина Вікторовича, вирішили провести 17 жовтня 2022 року у Житомирському агротехнічному коледжі.

Висловлюємо щиру вдячність
ректору Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,
професору  Олександру Самойленко
та співробітникам університету Анні Парубець та Олександру Морозову,
які організували екскурсії у віхідний день.
 
Вячеслав Братішко,
декан механіко-технологічного факультету;
Юрій Гуменюк,
завідувач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка
Михайло Волянський,
доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net