Кафедра життєдіяльності людини


 

Завідувач кафедри
Заболотній Олександр Анатолійович

кандидат педагогічних наук, в.о. доцента

Тел.: (04631) 2-52-70

Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

СКЛАД КАФЕДРИ
Кафедра життєдіяльності людини була створена 01 березня 2015 року. На кафедрі працює 3 штатних кандидатів наук, 2 викладачі.
 • Жигулін Олександр Андрійович, доцент, кандидат технічних наук;
 • Кресан Т.А., кандидат технічних наук, старший викладач;
 • Сахно Володимир Костянтинович, викладач;
 • Стратілат М.С., кандидат хімічних наук, старший викладач.
 

За кафедрою закріплено викладання таких дисциплін:

 1. Вступ до фаху
 2. Фізичне виховання
 3. Цивільний захист об'єктів господарювання
 4. Безпека праці в енергоустановках
 5. Безпека життєдіяльності
 6. Основи охорони праці
 7. Основи наукових досліджень
 8. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 9. Безпека життєдіяльності
 10. Хімія
 11. Основи екології
 12. Цивільний захист об’єктів господарюваня
 13. Екологія
 14. Інженерна екологія
 15. Фізика
 16. Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 17. Екологічна безпека технологічних процесів

Викладачі кафедри постійно підвищують свій методичний і науковий рівень – наукові праці співробітників кафедри друкуються в провідних фахових і науково-методичних журналах України та ближнього зарубіжжя. А також беруть активну участь у загальнофакультетських і загальноінститутських виховних заходах.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Наукові напрями кафедри:

 • Дослідження та виявлення безпечних умов праці процесі виробництва сільськогосподарської продукції.
 • Розробка безпечних підходів до практичної та виробничої діяльності в аграрному секторі економіки.
 • Забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.
 • Ідентифікація та аналіз небезпек і управління професійними ризиками в галузях сільськогосподарського виробництва.
 • Дослідження загальних закономірностей виникнення небезпек у різних галузях сільськогосподарського виробництва.
 • Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти.

Заостанні роки викладачами кафедри було видано підручники та статті, зокрема:

 1. Жигулін О.А. Конкурентноспроможне управління персоналом підприємства в аграрній сфері України: навч. посібник / О.А. Жигулін, С.В. Сухар. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015 – 176 с.
 2. Жигулін О.А. Конкурентноспроможність системи управління охороною праці в аграрній сфері України / О.А. Жигулін: Навчальний посібник. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015 – 164 с.
 3. Заболотній О.А., Костенко М.П., Краснов В.П. Футбол. Основи методики навчання гри: навчально-методичний посібник / О.А. Заболотній, М.П. Костенко, В.П. Краснов – Ніжин, 2015 – 58 с.
 4. Шкодин А.В. Методичні засади формування дидактичних компетентностей майбутніх інженерів-аграрників. Науковий вісник університету. Серія педагогіка, 2015. № 31
 5. Заболотній О.А. Тестування як метод оцінювання результатів навчальної діяльності студентів. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євро інтегрованих умовах»
 6. Заболотній О.А., Пінчук А.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні технічних дисциплін. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євро інтегрованих умовах»
 7. Шкодин А.В. Обгрунтування методичного забезпечення інноваційної технології навчання хімії студентів агротехнічного вузу. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євро інтегрованих умовах» .

   

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В ​навчальному корпусі інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net