Кафедра машин і обладнання агропромислового виробництва


 

Завідувач кафедри
Ікальчик Микола Іванович

кандидат технічних наук, доцент

Тел.: (04631) 2-52-70

Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Склад кафедри

На кафедрі працюють 4 штатних кандидатів наук.

 • Волянський Михайло Станіславович, доцент;
 • Лузан Петро Григорович, професор, доктор педагогічних наук;
 • Мартишко Віктор Миколайович, доцент, кандидат технічних наук;
 • Мороз Анатолій Іванович, доцент, кандидат технічних наук;
 • Храпач Володимир Євгенович, доцент, кандидат технічних наук;
 • Шейко Леонід Олексійович,  асистент;
 • Шейко Надія Володимирівна,  доцент, кандидат історичних наук.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основна проблема, над якою працюють на кафедрі – це вдосконалення змісту та методики проведення лабораторних та практичних робіт. Основна проблема, якою займаються на кафедрі – це виконання змісту навчання, що вимагає детального вивчення міжпредметних зв’язків, докладного аналізу змісту базових дисциплін.

Навчальний матеріал структурується, аналізуються можливі структурно-логічні схеми, вибирається та з них, яка є оптимальною в нашому навчальному закладі, визначаються системи знань, умінь і навичок, які передбачається сформувати у студентів. На засіданнях кафедри велика увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів. По окремих темах розробляються методичні вказівки, навчальні посібники, які допомагають студентам засвоїти питання, винесені на самостійне опрацювання.

Проблематики кафедри:

 • Підвищення якості знань студентів при вивченні дисциплін професійної та практичної підготовки Науково-методичне забезпечення лабораторних занять, навчальних і виробничих практик студентів; 
 • Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування;  
 • Розробка методичного забезпечення для самостійної роботи студентів;  
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;  
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань;  
 • Розробка тестових завдань з перевірки знань студентів.

За останні роки викладачами кафедри було видано ряд підручників і посібників з грифом МОН та МАН, зокрема:

Склад кафедри

 • Ревенко І.І., Підручник «Механізація тваринництва». – / Ревенко І.І., Хмельовський В.С., Ікальчик М. І. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 320с.
 • Інженерна механіка: навчальний посібник для енергетиків. / О.І. Литвинов, В.С. Лукач, В.І. Василюк, Л.О. Шейко. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2015. - 696 с.
 • Проектування технологічних процесів у рослинництві: навчальний посібник / В.Д. Гречкосій, В.Д. Войтюк, Р.В. Шатров, М.Я. Дмитришак, В.І. Василюк, В.Г. Опалко. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014.– 392с.
 • Теоретичні основи і практикум з теоретичної механіки. Частина 2. Посібник для інженерів-механіків. / О.І. Литвинов, В.І. Василюк, Є.К. Іванов. - Ніжин: вид-во НДУ ім. Гоголя, 2014. - 578 с.
 • Основи теорії механізмів машин і приладів. Навчальний посібник для механіків і енергетиків. / О.І. Литвинов. - 2 видання доповнене і перероблене. Ніжин: вид-во НДУ ім. Гоголя, 2014. - 320 с.
 • Теоретична механіка. Підручник: ч І. Статика. Кінематика./О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий. - К.: Агроосвіта, 2013. – 576 с.
 • Теоретична механіка. Підручник: ч ІI. Динаміка. Аналітична механіка. / О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий. - К.: Агроосвіта, 2013. – 576 с.
 • Бешун О.А. Техніко-експлуатаційні характеристики сільськогосподарських тракторів : довідник / Бешун О.А., Гречкосій В.Д., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. - 167с.
 • Інженерна механіка / Литвинов О.І., Лукач В.С., Шейко Л.О., Мороз Л.І., Кириченко О.М. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 710 с.
 • Теоретична механіка : підручник / Литвинов О.І., Андрєєв Ю.М., Лукач В.С, Василюк В.І. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. - 892 с.
 • Теоретична механіка. Теорія і практика / Андрєєв Ю.М., Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. – Київ, 2011. – 892 с.
 • Литвинов О.І. Теоретична механіка. Частина 1. Статика. Кінематика / Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 415 с.
 • Литвинов О.І. Теоретична механіка. Частина 2. Динаміка. Аналітична механіка / Литвинов О.І., Лукач В.С., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. – 473 с. Основи маркетингу / Є.Ю. Білокобила, Л.Ю. Яцківський. - К.: Інформавтодор, 2010р. - 346 с.
 • Бешун О.А. Техніко-експлуатаційні характеристики сучасних тракторів сільськогосподарського призначення / Бешун О.А., Гречкосій В.Д., Василюк В.І. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010. - 78с.
 • В 2015 році викладачами кафедри було видано монографію: Голуб Г.А., Теслюк В.В., Ікальчик М.І., Хмельовський В.С. Скреперні установки для прибирання гною. Механіко-технологічні основи : монографія / Г.А. Голуб, В.В. Теслюк, М.І. Ікальчик, В.С. Хмельовський. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – 180 с.

​​​​За 2015 рік викладачами кафедри було видано монографію:

 • Голуб Г.А., Теслюк В.В., Ікальчик М.І., Хмельовський В.С. Скреперні установки для прибирання гною. Механіко-технологічні основи : монографія / Г.А. Голуб, В.В. Теслюк, М.І. Ікальчик, В.С. Хмельовський. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – 180 с.

НАУКОВА РОБОТА

Досліджується вплив параметрів скреперної установки для прибирання гною на продуктивність, якість прибирання гною та енергозатрати.

Обґрунтування параметрів робочих органів машин для передпосівного обробітку грунту.

Експериментально-теоретичне обґрунтування процесу і параметрів подрібнювачів зерна.

Експериментально-теоретичне обґрунтування процесу і параметрів подрібнювачів м’яса .

Напрямки роботи:

 • Удосконалення конструкції сільськогосподарської техніки;  
 • Механізація процесів у тваринництві;  
 • Удосконалення технологій переробки і зберігання сільськогосподарської продукції;  
 • Проблеми зберігання с.г. техніки в аграрних формуваннях Чернігівщини та шляхи їх вирішення;  
 • Історія розвитку наукової думки в створенні машин для механізації тваринництва;  
 • Інтеграція навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності кафедри.
   

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження для розв’язання теоретичних і науково-технічних задач з прикладної геометрії, механіки деформівного твердого тіла, фізики напівпровідників і діелектриків, проблем педагогіки вищої школи. За останні роки викладачами кафедри було видано 55 наукових праць. 

На основі проведених наукових досліджень у 2014 році було отримано 2 патенти на корисну модель: 

 1. Пат. на корисну модель № 101491 Україна, МПК: A01K 1/01, A01K 23/00. Скреперно-роликовий пристрій для прибирання гною / В. В. Теслюк, М. І. Ікальчик, Г. А. Голуб, Р. Л. Швець; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - № u2015 03887 ; заявл 23.04.2015; опубл. 10.09.2015, Бюл. №17.
 2. Пат. на корисну модель № 77707 Україна, МПК (2013.01) F04B 47/00. Cпосіб захисту свердловинного насоса від перегріву / М. Є. Шаблій, М. І. Ікальчик, В. І. Василюк; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - № u2012 09466 ; заявл 03.08.2013 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4.
 3. Пат. на корисну модель № 86188 Україна, МПК: B02C 18/00 u 2012 11408. Шпигорізка / Шаблій М. Є., Сухенко В. Ю., Сухенко Ю. Г., Баль-Прилипко Л. В.; Національний університет біоресурсів і природокористування України. заявл 03.10.2012 ; опубл. 25.12.2013, Бюл. №24.
 4. Пат. на корисну модель № 80130 Україна, МПК А01К 1/01 (2006.01) u 2012 14336. Скрепер для прибирання гною / Ікальчик М. І., Голуб Г. А., Шаблій М. Є., Хмельовський В. С.; заявник та патентовласник Ікальчик М. І. – заявл. 14.12.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. №9.
 5. Пат. на корисну модель № 74995 Україна, МПК: B02C 18/30 u 2011 11305. Подрібнювач м'яса / Шаблій М. Є., Сухенко В. Ю., Сухенко Ю. Г.; Національний університет біоресурсів і природокористування України. заявл 23.09.2011 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. №22.
 6. Пат. на корисну модель № 82787 Україна, МПК А01К 1/01 (2006.01) u 2013 01462. Скреперний пристрій для прибирання гною / Ікальчик М. І., Голуб Г. А., Шаблій М. Є., Хмельовський В. С.; заявник та патентовласник Ікальчик М. І. – заявл. 07.02.2013; опубл. 12.08.2013, Бюл. №15.
 7. Пат. на корисну модель № 49716 Україна, МПК (2009) B02C 17/00. Конусна дробарка / О. І. Єременко, М. Є. Шаблій, М. І. Ікальчик [та ін.] ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - № u200911335 ; заявл 06.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. №9. .

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА РОБОТА

Відповідно до плану державної науково-технічної тематики НУБіП України "Обґрунтувати інтегровані технологічні процеси та технічні засоби для органічного виробництва сільськогосподарської продукції в агроекосистемах" №110/443 проведені державні приймальні випробування скреперної установки для прибирання гною з удосконаленим робочим органом, протокол №01-36-2014. Випробування проводилися на базі навчально-науково-виробничого підрозділу ВП НУБІП України НАТІ в період з 17 по 30 листопада 2014 року.

Розробок, які впроваджені у виробництво, – 3

“Скреперна установка для прибирання гною у тваринницьких приміщеннях” для поліпшення якості прибирання поверхні гнойового каналу, зниження енергомісткості процесу прибирання гною, ТДВ «Брацлав» (смт. Брацлав, Немирівський р-н., Вінницька обл.; акт від 11.11.2013р.), ПАТ«Ніжинський дослідно механічний завод» (м. Ніжин Чернігівської обл.; акт від 12.02.2014р.), ННВП ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (м. Ніжин Чернігівської обл.; акт від 18.02.2014р.)

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

На кафедрі створені ряд сучасних лабораторії таких як: сільськогосподарських машин, теорії та розрахунку с.г. машин, автоматизованих і механізованих процесів у тваринництві, охорони праці та БЖД, гідроприводу.

   

 

   

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В ​навчальному корпусі інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net