Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту


 

Завідувач кафедри
Столяренко Олена Миколаївна

професор, доктор економічних наук

Тел.: (04631) 2-31-30

Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 • Бережняк Анна Іванівна, асистент;
 • Ганяйло Оксана Миколаївна, старший викладач, кандидат економічних наук;
 • Кушніренко Олександр Анатолійович, старший викладач, кандидат економічних наук;
 • Овчарик Зоряна Дем'янівна, доцент, кандидат економічних наук;
 • Царук Наталія Георгіївна, доцент, кандидат економічних наук;
 • шиш анатолій Миколайович, доцент, кандидат економічних наук.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проблематики кафедри:

 • Підвищення якості знань студентів при вивченні дисциплін;
 • Науково-методичне забезпечення практичних занять, навчальних  практик студентів;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань;
 • Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування;
 • Розробка методичного забезпечення для самостійної роботи студентів, переважно з використанням навчально-інформаційного порталу на платформі Moodle;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.

Ключовим елементом «формули успіху» кафедри є високий професійний рівень викладацького складу і сприятливий моральний клімат у колективі. Сьогодні викладачі кафедри працюють над створенням навчальних посібників з бухгалтерського обліку та економічного аналізу, приймають постійну участь у регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, які присвячені проблемам обліку та аудиту у системі управління господарською діяльністю. Створений та функціонує студентський науковий гурток з проблем обліку та аналізу господарської діяльності підприємства.

Заостанні роки викладачами кафедри було видано ряд навчальних посібників та методичних розробок, зокрема:

 1. Аудит: практикум для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Ганяйло О.М., Дерев’янко С.І., Кузик Н.П., Олійник С.О., Царук Н.Г. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 168 с.
 2. Ганяйло О.М., Дерев’янко С.І., Кузик Н.П., Олійник С.О., Царук Н.Г. Бухгалтерський облік: завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності «Облік і аудит. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 173 с.
 3. Ганяйло О.М., Дерев’янко С.І., Олійник С.О., Кузик Н.П., Тичук З.Д. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни аудит. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 372 с.
 4. Кушніренко О.А. Облік у бюджетних установах: навч.-метод. пос. для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей. – Ніжин: ВП НУБіП України НАТІ, 2011. – 152 с.
 5. Кушніренко О.А. Організація бухгалтерського обліку: навч.-метод. пос. для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей. – Ніжин: ВП НУБіП України НАТІ, 2011. – 180 с.
 6. Облік в банках: навч. пос. / Укл. Царук Н.Г. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 84 с.

 

НАУКОВА РОБОТА

Напрямки роботи:

 • дослідження проблем обліку, аналізу та аудиту в сучасних умовах;
 • вивчення аспектів розвитку обліку на сучасному етапі, особливостей застосування інформаційних технологій в обліково-аналітичних дослідженнях в Україні.

Студенти, якими опікується кафедра, неодноразово за активну участь у Всеукраїнських наукових конференціях та олімпіадах з обліку і аудиту нагороджувались дипломами та грамотами.

Викладачі кафедри відвідують постійно діючі семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації, що дозволяє їм бути в курсі усіх нових змін які відбуваються в обліку і аудиті. В кафедри є залучення до навчального процесу провідних фахівців з інших вузів України, бухгалтерів-практиків. Викладачі кафедри надають посильну допомогу підприємствам по формуванню облікової політики, вдосконаленню організації та методології фінансового і податкового обліку, їх гармонізації, розробці концептуальних підходів до організації та впровадження управлінського обліку; розробляють методичні рекомендації з методики проведення різних видів економічного аналізу.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Cтворено сучасні лабораторі.

   

 

   

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В ​навчальному корпусі інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net