Кафедра аграрної економіки


 

Завідувач кафедри
Іванько Анатолій Васильович

доцент, кандидат економічних наук, старший науковий саівробітник

Тел.: (04631) 2-31-30

Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 • Буняк Наталія Миколаївна, старший викладач, кандидат економічних наук;
 • Македон Галина Миколаївна, асистент;
 • Міщенко Іван Петрович, старший викладач, кандидат ветеринарних наук; 
 • Москаленко Анатолій Михайлович, професор, доктор економічних наук;
 • Потопальська Наталія Володимирівна, старший викладач;
 • Стригун Віктор Маркович, доцент, кандидат сільськогосподарських наук;
 • Талавиря Микола Петрович, професор, доктор економічних наук;
 • Ярковий Анатолій Іванович, старший викладач, кандидат економічних наук.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Проблематики кафедри:

 • Підвищення якості знань студентів при вивченні дисциплін;
 • Науково-методичне забезпечення практичних занять, навчальних  практик студентів;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань;
 • Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування;
 • Розробка методичного забезпечення для самостійної роботи студентів, переважно з використанням навчально-інформаційного порталу на платформі Moodle.

За кафедрою закріплен ряд дисциплін, таких як: гроші та кредит; державне та регіональне управління; державне регулювання економіки; економіка аграрного виробництва; економіка АПК; економіка і фінанси підприємства; економіка підприємства; економіка праці і соціально-трудові відносини; економіка сільського господарства; інвестування; організація агробізнесу; організація виробництва; організація і методика економічного аналізу; організація і планування виробництва в аграрних формуваннях; основи підприємництва; планування діяльності підприємства; податки і податкова політика; податкова система; ринок фінансових послуг; страхування; теорія економічного аналізу; фінанси; фінанси підприємств; фінанси, фінансовий аналіз; фінансовий менеджмент в АПК.

Заостанні роки викладачами кафедри було видано ряд навчальних посібників та методичних розробок, зокрема:

 1. Петровська Ю.Г., Стадник В.П. Національна економіка: курс лекцій. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 170 с.
 2. Стадник В.П. Національна економіка: навч. пос. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 188 с.
 3. Стадник В.П., Терещенко І.М. Планування діяльності підприємств: навч. пос. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 224 с.
 4. Талавиря М.П., Пащенко О.В., Гуща І.О., Побережець Т.І. Макроекономіка: практикум-тренінг для студентів економічних спеціальностей. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 195 с.
 5. Талавиря М.П., Потопальська Н.В. Мікроекономіка: практикум-тренінг для студентів економічних спеціальностей. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 168 с.
 6. Терещенко В.К., Ткачук В.А., Балановська Т.І., Вакараш В.М., Ярема Л.В., Морозюк Н.В., Ярковий А.О., Ланченко Є.О. Соціально-економічний розвиток сільських територій. – Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 348 с.
 7. Тивоненко І.Г., Потопальська Н.В., Романенко Т.В. Короткий курс лекцій з дисциплін "Міжнародна економіка" та "Міжнародні економічні відносини". – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 96 с.

 

НАУКОВА РОБОТА

Напрямки роботи:

 • дослідження проблем у сфері аграрної економіки в сучасних умовах;
 • вивчення аспектів її розвитку на сучасному етапі;
 • вивчення особливостей застосування інформаційних технологій в бізнес-плануванні.

Студенти, якими опікується кафедра, неодноразово за активну участь у Всеукраїнських наукових конференціях та олімпіадах нагороджувались дипломами та грамотами.

Викладачі кафедри відвідують постійно діючі семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації, що дозволяє їм бути в курсі усіх нових змін які відбуваються у сфері аграрної економіки.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Cтворено сучасні лабораторі.

   

 

 

111