Кафедра аграрної економіки


 

 

Завідувач кафедри
Дворник Інна Володимирівна

старший викладач, кандидат економічних наук

Тел.: (04631) 2-31-30
Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

СКЛАД КАФЕДРИ:
НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ:
  1. Дослідження проблем у сфері аграрної економіки в сучасних умовах.
  2. Вивчення особливостей застосування інформаційних технологій в бізнес-плануванні.
  3. Розвиток процесів глобалізації і міжнародної інтеграції.
  4. Економічне обґрунтування інноваційно-інвестиційних процесів у розвитку аграрних підприємств.
  5. Проблеми та перспективи розвитку фермерства та кооперації в Україні.
  6. Вивчення аспектів розвитку аграрної економіки на сучасному етапі.
  7. Стратегічне управління розвитком аграрного сектору економіки та формування експортного потенціалу національного товаровиробника.

На кафедрі аграрної економіки виконується дослідження в межах комплексної теми: «Теоретичні засади дослідження загальної та часткової рівноваги на аграрному ринку» (номер державної реєстрації 0118U000706).

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, міжкафедральних семінарах, круглих столах, відвідують тренінги, курси підвищення кваліфікації, що дозволяє їм бути в курсі змін, які відбуваються у сфері аграрної економіки.

На кафедрі аграрної економіки функціонує студентський науковий гурток «Сучасний економіст» під керівництвом к.е.н., старшого викладача Македон Г.М.

Діяльність гуртка спрямована на формування фундаментального економічного мислення у студентів-учасників як основи подальшої їх фахової підготовки та майбутньої трудової діяльності; дослідження та обговорення проблем фундаментально-наукового та прикладного характеру; поглиблене вивчення понятійно-категоріального апарату в галузі базових економічних дисциплін.

На кафедрі аграрної економіки існує досвід співпраці з провідними підприємствами області («ПСП Пісківське», СТОВ «Олстас-льон» тощо), що має вирішальне значення для науковців у забезпеченні їх додатковими знаннями, що базуються на практиці, а також обробці отриманих даних для подальшого вивчення та дослідження.

Студенти, якими опікується кафедра, неодноразово нагороджувалися дипломами й грамотами за активну участь у науково-практичних конференціях.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net