Агротехнологій та економіки


 

 

Декан факультету
Кулик Василь Петрович

кандидат технічних наук

Тел.: (04631) 2-31-30

Електронна пошта: natinau@ukr.net

 

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

Наймолодші освітні традиції в Ніжинському агротехнічному інституті пов’язані з факультетом агротехнологій та економіки. Економічна підготовка фахівців сільського господарства в навчальному закладі започаткована з 1996 року. Нині на факультеті здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та освітнього ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Освітній процес на факультеті здійснює науково-педагогічний колектив кваліфікованих фахівців, які активно працюють над упровадженням у освітній процес новітніх технологій та технічних засобів навчання. Навчальні дисципліни заведені до платформи дистанційного навчання Moodle, яка дозволяє студентові дистанційно оволодіти навчальним матеріалом та пройти тестовий контроль знань.

Сучасну практичну підготовку майбутніх фахівців забезпечують установлені тісні зв'язки випускових кафедр факультету із провідними підприємствами регіону.

Значну увагу факультет приділяє всебічному розвитку студентів: традиційним є проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, спортивних та культурно-масових заходів.

Міжнародна діяльність на факультеті спрямована на розвиток співпраці з вищими навчальними закладами країн Європейського Союзу.

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net