Додаток 7. Перелік спеціальностей для прийому на навчання

на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ступеня бакалавра
Назва Код Код Назва
Бухгалтерський облік 5.03050901 071 Облік і оподаткування
Оціночна діяльність 5.03050802
Організація виробництва 5.03060101 073 Менеджмент
Організація обслуговування на транспорті 5.03060102
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101
Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102
Електропостачання 5.05070103
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104
Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
Монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
Виробництво електричних машин і апаратів 5.05070201
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 5.05070202
Виробництво автоматизованих електротермічних систем 5.05070203
Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
Обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 5.10010101
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 5.10010102
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
Організація і технологія ведення фермерського господарства 5.09010102 201 Агрономія
Виробництво і переробка продукції рослинництва 5.09010103
Промислове квітництво 5.09010101
Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 5.10010201 208 Агроінженерія
Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання 5.10010202
Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203
Організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті 5.07010103
Організація авіаційних перевезень 5.07010104
Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.07010105
Організація обслуговування на транспорті 5.03060102

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net