Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма) 
/може повторювати
назву спеціальності

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання​
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет інженерії та енергетики
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Агрономія 50 3р 10м 4р 6м 9 800 6 700
208 Агроінженерія Агроінженерія 75 75 3р 10м 4р 6м 9 800 6 700
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика,
електротехніка
та електромеханіка​​
Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 60 60 3р 10м 4р 6м 9 800 6 700
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет економіки, менеджменту та логістики
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 40 25 3р 10м 4р 6м 9 800 6 700
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент 30 25 3р 10м 4р 6м 9 800 6 700
27 Транспорт 275

Транспортні технології

Автомобільний транспорт 30 0 3р 10м 4р 6м 9 800  

* плановий показник

Освітній ступінь «МАГІСТР»

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма) 
/може повторювати
назву спеціальності

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
Денна
форма
навчання
Заочна
форма
навчання​
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет інженерії та енергетики
20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія Агроінженерія 40 1р 6м 1р 10м 10 800 8 300
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка​ Електрифікація і автоматизація сільського господарства​ 40 1р 6м 1р 10м 10 800 8 300
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут",
Факультет економіки, менеджменту та логістики
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 2520 1р 6м 1р 10м 10 800 8 300

* плановий показник

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net